مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است این گرگ سالهاست که با گله آشناست

از روزنه این دکوراسیون فرعونی میتوان دشت پهناوری را دید که دلار های بی حساب و کتاب نفتی میهنمان در آن تاراج و چگونه و در کجا ریخت و پاش میشوند؟
از این روزنه میتوان دشت فقر، بی خانمانی و بی آیندگی ، نسل و ملتی را دید که اهریمن دین زدگی چنگال خونین خود را بر پیکر بی دفاع آن تا مغز استخوانش نشانده است!


عکس به ترتيب از راست به چپ محسن مومني نويسنده ـ اکبر خليلي نويسنده ـ غلامعلي رجايي نويسنده ـ هاشمي رايزن اسبق ايران ـ سيدحسن نصرالله ـ رضا اميرخاني نويسنده ـ محمدرضا بايرامي نويسنده ـ شهريور وابسته فرهنگي.

 میگویند و گفته اند که از روزنه دشتی پیداست!

 از روزنه این دکوراسیون فرعونی میتوان دشت پهناوری را دید که دلار های بی حساب و کتاب نفتی میهنمان در آن تاراج و چگونه و در کجا ریخت و پاش میشوند؟

 از این روزنه میتوان دشت فقر، بی خانمانی و بی آیندگی ، نسل و ملتی را دید که اهریمن دین زدگی چنگال خونین خود را بر پیکر بی دفاع آن تا مغز استخوانش نشانده است!

 از این روزنه میتوان امت گرائی دینیی را دید که بر حسب مقتضیات و برای فریب خلق، ردای ملت گرائی میپوشد تا بر وجدان و شعور تخدیر گشته ملتی بزرگ دزدانه شبیخون زند و به عظمت طلبی جنون آمیز دینی خود ، رنگ ناسیونالیسم ایرانی داده و قدرت طلبی هسته ای خود را دفاع از منافع ملی نام نهد!

 از روزنه پرده های چین در چین افتاده این کاخ فرعونی میتوان گستره ریا و عمق دروغ مستضعف گرائی این جماعت

 کلاش را اندازه گرفت و میتوان گفت، دم خروس دروغ را همواره پنهان نتوان کرد!

 از این روزنه کوچک میتوان تناقض رفتاری و گفتاری شیخی شیاد را دید که هزاران هزار موشک کوتاه و میان برد را در خانه ها ی مردم و اماکن عمومی پنهان کرده است تا با سپر بلا کردن مردمی افسون شده، برای حزب الله اعتبار رزمی و جنگی و پروانه شهادت طلبی بخرد!! تاریخ همچنین سوء استفاده جنایت آمیزی را از مردم عادی و بی دفاع، هرگز، به خود ندیده است.

 این کلبه خرابه متروک از آن من

 از بام خانه تا به ثریا از آن تو

 این فرش نکبت گرفته ز ایام از آن من

 آن عرش پر ز حوری و غلمان از آن تو

 این لنگ بره بریان سوخته، از آن من

 آن جویبار پر ز شیر و شهد و مربا از آن تو

 این عمر پر ز رنج و مصیبت از آن من

 آن اجر اُخروی و شَهدِ شهادت از آن تو

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.