یک آری

چرا به عشق نیازمندم / برای این که از روان برخوردارم/در غیر این صورت چه گونه می توانستم آن را رام کنم/ عشق یک آری به دیگری است

چرا به اتوپی نیازمندم

برای این که اگو دارم

در غیر این صورت چه گونه می توانستم آن را تسکین دهم

اتوپی یک آری به زندگی است

 

چرا به عشق نیازمندم

برای این که از روان برخوردارم

در غیر این صورت چه گونه می توانستم آن را رام کنم

عشق یک آری به دیگری است

 

چرا به خرد نیازمندم

برای این که موجودی خرد گریز نیز هستم

در غیر این صورت چه گونه می توانستم خویشتن را بفهمم

خرد یک آری به خویشتن است.

 

mohammadahmadijan@gmx.de

www.sherwabishtar.blospot.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.