رهبرنانجیب ، کمتراز"توبه" رضایت نمیدهد !

تأکید مجدد خامنه ای برصحت نتیجه انتخابات 88 ! و توهین و تهمت به معترضان به کودتای انتخاباتی ، آنهم در شرایطی که مبلغان اعتدال گری درهفته های اخیر، به توّهم پراکنی دراذهان عمومی مشغول بوده اند و چنین وانمود میساختند که گویا وخامت اوضاع کشوربه گوش بیت رهبری رسیده است و میتوان نرمش وتغییر رویه ای را از طرف خامنه ای انتظار داشت! همه با دروغگوئی ها و اتهام زنی های خامنه ای در جمع دانشجویان نقش برآب شد و مردم ایران بوضوح دیدند که خامنه ای همان خامنه ای قبلی است

درست شش  ماه قبل ازانتخابات ریاست جمهوری اسلامی که  بحث برسرشرکت یا عدم شرکت درانتخابات ، در میان اصلاح طلبان ، تازه شروع شده بود ، نگارنده این سطور در مقاله ای با عنوان "خامنه ای کمتراز توبه قبول نمیکند" ، سخنان آقای عبدالله نوری را که مدافع شرکت بی قید وشرط اصلاح طلبان در انتخابات بود ، مورد نقد قراردادم  و اکنون علت انتخاب مجدد آن عنوان با کمی تغییر برای نوشته ای که در پیش رو دارید ، سخنان اخیرخامنه ای است در جمع دانشجویان ، چراکه ایشان وقیحانه رفتارمعترضان به تقلب درانتخابات 88 را "غیرنجیبانه"  خواند و بدون ذکر نام آقایان موسوی و کروبی ، از آنان درخواست کرد که بخاطر رفتار "غیرنجیبانه و اردوکشی خیابانی" عذر خواهی کنند !

تأکید مجدد خامنه ای برصحت نتیجه انتخابات 88 ! و توهین و تهمت به معترضان به کودتای انتخاباتی ، آنهم در شرایطی که مبلغان اعتدال گری درهفته های اخیر، به توّهم پراکنی دراذهان عمومی مشغول بوده اند و چنین وانمود میساختند که گویا وخامت اوضاع کشوربه گوش بیت رهبری رسیده است و میتوان نرمش وتغییر رویه ای را از طرف خامنه ای  انتظار داشت! همه با دروغگوئی ها و اتهام زنی های خامنه ای در جمع دانشجویان نقش برآب شد و مردم ایران بوضوح دیدند که خامنه ای همان خامنه ای قبلی است ، حتی پالانش هم عوض نشده است ، تا چه رسد به اینکه پس ازهشت سال ویران سازی دولت نورچشمی اش (دولت احمدی نژاد) از گذشته عبرت گرفته باشد و تغییر سیاست های گذشته  به ذهن اش خطور کرده باشد .

 شش ماه پیش از انتخابات ، بیت رهبری و تمام شاخه های ذوب شده در ولایت ، از شورای نگهبان و شبکه ائمه جمعه و شبکه نوحه خوان ها و نهادهای نظامی –امنیتی گرفته تا دارودسته های اصولگرا وصدا و سیمای جمهوری اسلامی ، همه و همه یک دل و یک صدا ، "سران فتنه" را ضد انقلاب ومفسد فی الارض و نوکر اسکتبارجهانی معرفی میکردند ودر اتهام زنی و دشنام دهی به آنان از همدیگر سبقت میجستند ! در آن روزها تمامی ذوب شدگان درولایت  ، شرکت اصلاح طلبان درانتخابات آینده را مشروط به اعلام برائت از"سران فتنه" میدانستند !  همچنین در آن روزها در طرف مقابل ، جناح های اصلاح طلب قرار داشتند که بجای آنکه  به دفاع از یاران زندانی خود بپردازند  وبا افشای دروغ پردازی ها و تهمت های ناروای دارودسته های بیت رهبری ، نه تنها از قدرت مردم را برای عقب نشاندن باندهای وابسته به رهبر استفاده نکردند ، بلکه حتی از خواسته های اولیه ای که برای حضوراصلاح طلبان را درانتخابات تعیین کرده بودند ، یعنی بازشدن فضای سیاسی کشور، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی ، عدول کردند و مثل همیشه به یک عقب نشینی خفت بار دیگر تن دادند !  و بعد هم  درمیان هواداران خود ومردم ایران به گفتمانی دامن زدند که  چرا مقوله  خواسته های سیاسی ازقبیل برداشتن حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد  و آزادی زندانیان سیاسی و بازشدن فضای اجتماعی و سیاسی  را میبایستی از مسئله انتخابات جدا کرد ! و با تردستی آخوندی چنین وانمود ساختند که برای تحقق مطالبات وازجمله آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر خانگی است که شرکت در انتخابات ضرورت پیدا میکند!

 آقای عبدالله نوری که یکی ازرهبران سرشناس و نظریه پردازان اصلاحات است برای توجیه شرکت بدون قید وشرط اصلاح طلبان درانتخابات ازجمله چنین گفت : « در زمان دولت اصلاحات  ، مرحوم آیت الله العظمی منتظری سال ها در حصر بودند ، آیا اصلاح طلبان فعالیت اصلاحی و تلاش سیاسی و انتخاباتی خود را تعطیل و مشروط به رفع حصر و یا آزادی زندانیان سیاسی کردند ؟ آیا اصلاح طلبان ازحضور در اداره کشور و جامعه و فعالیت های سیاسی ، اجتماعی کنار رفتند؟ » .

  در آن زمان هیچیک از خانم ها  و آقایان اصلاح طلب ، هشداری به آقای عبدالله نوری نداد که : لکه ننگ و زشت کاری شرم آور خودتان  درمورد عدم دفاع از آیت الله منتظری را به حساب دوراندیشی سیاسی اصلاح طلبان و گویا اشتغال آنان به کارهای بزرگ تر نگذارید که مردم ایران خوب میدانند عدم دفاع اصلاح طلبان از آیت الله منتظری را صرفاً  باید به حساب سازشکاری و کرنش اصلاح طلبان در برابر قدرت لجام گسیخته خامنه گذاشت و نه چیز دیگری . بهرحال همانطوریکه بیاد دارید رفسنجانی و خاتمی از پیش شرط های خود برای شرکت در انتخابات عدول کردند و از وصلت دو جناح شکست خورده جمهوری اسلامی (حناح اصلاح طلب و جناح سازندگی)  دولت اعتدال حسن روحانی پا به عرصه وجود نهاد ، البته  با آرای  بسیاری از  مردمی که نمیخواستند احمدی نژاد دیگری از قماش سعید جلیلی  برای هشت سال دیگر رئیس جمهورکشورشان باشد . و همانطوریکه بیاد دارید آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود ، هرجا که با شعار"زندانی سیاسی آزاد باید گردد" مواجه گردید ، به مردم وعده داد که اگر مردم او را بعنوان رئیس جمهورانتخاب کنند ، برای آزادی تمام زندانیان سیاسی وپایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز اقدام خواهد کرد ! سخنان ایشان موجود است که پیش از انتخاب شدن گفته است که : "اصلاً چرا باید در کشور زندانی سیاسی داشته باشیم ؟" .

چند روز مانده به  انتخابات ریاست جمهوری ، دو گفتمان کلان در سطح جامعه روشنفکری و نهاد ها و احزاب و گروههای سیاسی ایران در ارتباط با مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ، جریان داشت :1 – گفتمان تحریم انتخابات و دامن زدن به جنبش نافرمانی مدنی بمنظور عقب نشاندن بیت رهبری با قدرت مردم ، که اتفاقاً خامنه ای خیلی زود ضعف و شکنندگی خود را در مقابل این گفتمان نشان داد و با دست پاچکی و برای اولین باربدریوزگی از قدرت نهفته دراین گفتمان روی آورد و اعلام داشت که : حتی اگر با جمهوری اسلامی مخالف اید لااقل بیائید بخاطرکشورتان ، درانتخابات شرکت کنید . 2 – گفتمان شرکت در انتخابات برای تحقق بخشیدن به خواسته های مطرح شده از جانب اقشارمختلف جامعه و گروهها و نهادهای سیاسی – اجتماعی ،  که البته با انتخاب  آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ، باورمندان به گفتمان دوم  یعنی مدافعان  شرکت در انتخابات ،  خود را برنده میدان تصور مینمایند ! بدون اینکه کمی حوصله بخرج دهند و بگذارند دولت اعتدال آقای حسن روحانی مشغول به کار و انجام وعده های خود شود و آنوقت ادعای پیروزی نمایند وگرنه اگر قرار باشد که وعده های داده شده حسن روحانی  به مرحله اجرا در نیاید ، بهتر است گفته شود که گفتمان شرکت در انتخابات برای تغییر شکست خورده است .  اینک آقای روحانی در آستانه تحویل مقام ریاست جمهوری از کسی است که خامنه ای با دزدیدن آرای مردم در سال 88 او را با یک کودتای انتخاباتی برمسند نشاند و جالب این است که احمدی نژاد درآخرین دیدارش با خامنه ای ، مورد تقفد ویژه قرار گرفت و رهبر بخاطر خدمات و زحماتی که گویا ایشان در طول هشت سال گذشته ، برای پیشرفت وترقی کشورکشیده است ! از او قدر دانی کرد و بدین ترتیب خامنه ای سند مصونیت او را پس از واگذاری مقام ریاست جمهوری امضا کرد ، و اورا در زیر چتر حمایت خویش قرار داد !  چونکه به احتمال زیاد ، کسانی درهرم قدرت جمهوری اسلامی  و ازجمله برادران دزد وفاسد لاریجانی با در دست داشتن اسناد و مدارکی ازاعمال غیر قانونی احمدی نژاد ، برای گوشمالی دادن او پس از ترک مقام ریاست جمهوری  برنامه ها داشته اند .

تقدیرخامنه ای از خدمات احمدی نژاد ! در آستانه تشکیل دولت اعتدال ، همچنین  پیام آشکاری به حسن روحانی است که پرونده دزدان و غارتگران و کسانی که مسئول هشت سال جنایت و تبهکاری هستند نباید گشوده گردد ! ناگفته نماند وقتی که احمدی نژاد در روزهای آخرعمر دولت خویش و پس از آنهمه غارتگری ، هنوز میتواند از کیسه ملت بذل و بخشش کند و برای خود اجازه تأسیس دانشگاه بگیرد ، پیدا است که ایشان همچنان مورد توجه و پشتیبانی خاص خامنه ای است !

مصنونیت داشتن غارتگران بودجه کشور از مجازات در دولت اعتدال و  مصونیت داشتن کسانی که بچه های مردم را در خیابانها به گلوله بسته اند و شکنجه کرده و مورد تجاوز قرار داده اند ، در آستانه تشکیل دولت "اعتدال" ، البته خبر خوبی برای آقای روحانی که وعده های زیادی به مردم ایران داده است نیست ، مضافاً اینکه خامنه ای ، در جمع دانشجویان و در خلال برنامه پرسش دانشجویان و پاسخ رهبر ، گربه را در دَم کابینه دولت اعتدال کُشت ، زمانی که چهره های شاخص جنبش سبز و مردمی که در طلب حقوق شهروندی خویش بوده اند را نانجیب خطاب کرد ! و ازآنان خواست که عذر خواهی کنند ! غافل از آنکه ، این خامنه ای و تمام دزدان و جنایتکاران پیرامون بیت رهبری هستند که نه فقط باید عذرخواهی ، که باید محاکمه و مجازات شوند .

عمق کینه شتری خامنه ای نسبت به آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از آنجا ناشی میشود که اینان با مردم همراه شدند و تا به امروز درد و رنج زندان خانگی را تحمل کرده اند و حاضر به ندامت که خواسته خامنه  است نشده اند ، هدف خامنه و بیت رهبری ، درهم شکستن اینان است تا از این طریق بر جنبش سبز که چون آتشی درزیر خاکسترمنتظر شعله ورشدن است ضربه وارد نماید و روحیه یأس و ناامیدی بر جامعه حاکم نماید .  خامنه ای در جمع دانشجویان ودر مورد شخصیت های دربند و حصر خانگی چنین میگوید : « بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟» اگر این گفته خامنه ای رمزگشائی کنیم ، معنی این است که ایشان تا کنون از راههای گوناگون برای این شخصیت ها پیغام فرستاده است که با یک عذر خواهی میتوانند از زندان آزاد شوند و لی آنها زیر بار این ننگ نرفته اند و ماندن در زندان و تحمل بی داروئی وبی درمانی را بر آزادی خفت بار ترحیج داده اند .
همچنین وقتی خامنه ای میگوید : « در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود ، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟» معنی اش این است که پاره از اصلاح طلبان برای اینکه خود را به رهبر نزدیک کنند در خلوت به او میگویند که در انتخابات 88 تقلبی رخ نداده است تا از این طریق شاید بتوانند راهی به گردونه ی قدرت از دست رفته باز نمایند ! که این نیز  فرصت طلبی نهادینه شده در اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را به معرض نمایش میگذارد .

سخن آخر – چند روز دیگر دولت اعتدال آقای روحانی زمام قدرت اجرائی کشور را بدست خواهد گرفت ، رئیس قوه مجریه کشور اگر موفق به  انجام وعده ای که در مورد زندانیان سیاسی به مردم ایران داده است بشود و  با حمایت ملیونی مردم ایران زندانیان سیاسی را آزاد کند و  به حصر خانگی شخصیت های نمادین جنبش سبز پایان دهد ، مسلماً فضا برای انجام کارهای دیگر باز خواهد شد ، کلید دولت اعتدال اگر بتواند قفلی که رهبر نانجیب و کینه جو  بر زندان ها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی زده است باز نماید ، این کلید حتماً قفل های دیگری را هم باز خواهد ، ولی اگر کلید آقای روحانی نتواند این قفل را باز کند ، ایشان نیرو  و قدرتی را در پشت سر نخواهد داشت که به اتکای آن قفل های دیگر را باز نماید  ، آیا آقای حسن روحانی و دولت اعتدالی اش جرأت این کار را خواهد داشت ؟ دو گفتمانی که پیش از انتخابات  هریک با ارائه دلایلی خواهان شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بودند ، با نگرانی هفته های آینده را رصد خواهند کرد و  انجام و عدم انجام وعده هائی که آقای روحانی به مردم داده است ، بدون شک میتواند در  آرایش نیروها و صف بندی های جدید درمیان نیروهای آزادیخواه و هواداران جدائی نهاد دین از نهاد دولت نقش داشته باشد .

9 مرداد 1392

31 ژوئیه 2013

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.