حفر قبر "بمنظور حفظ تمامت جسمی و کرامت اجساد سربازان دشمن"!!!

خیر این سردار سپاه از همه چیز بخوبی اطلاع دارد و بخوبی می داند که اگر قرار باشد چنین حمله ای صورت گیرد در آن هنگام او در خواب خواهد بود و سپیده دم روز بعد خبرش را خواهد شنید ولی از آنجائی که این فرمانده سپاه در مکتب دروغ و ریای ولایت فقیه پرورش یافته است همه چیز را جعل می کند ...

در تاریخ آمده است که در جریان جنگهای ایران و روس ، زمانی که هر روز خبر از پیش روی سپاهیان روس به تهران می رسیده است آخوندهای دربار فتحعلی شاه قاجار مدام از فتح و ظفر قریب الوقوع سپاه اسلام درگوش قبله عالم زمزمه می کرده اند و با توسل به استخاره و تعیین روزهای سعد و نحس برای حمله به لشکر کفار ، شاه فاسد و خرافه پرست قاجار را آنقدر در اوهام غوطه ور ساخته بوده اند که پادشاه ممالک محروسه ! حتی حاضر نبوده است به گزارش های عباس میرزا فرمانده شجاع و نیک اندیش سپاه ایران از وضعیت وخیم جبهه های جنگ ایران و روس گوش فرا دهد .

و اینک پس از گذشت دو قرن از آن روزها و در زما نه ای که از ترکیب و امتزاج فتحعلی شاه قاجار و شیخ فضل الله نوری جانور عجیب الخلقه ای بنام ولی فقیه پا به عرصه وجود نهاده و این جانور عجیب الخلقه سی سالی است که بر کشور نگون بخت ایران حکم می راند و در زمانه ای که دار و دسته جمکرانی و قرون وسطائی حاکم بر ایران ، میهن اسیر و دربند ما را در آستانه جنگ دیگری قرار داده و بیت رهبری برای خروج از بن بست خود ساخته همچنان در انتظار "امدادهای غیبی" نشسته است از زبان مسئولان بلند پایه رژیم آخوندی سخنان مضحکی شنیده می شود که این سخنان یاد آور حکومت فتحعلی شاه قاجار و آخوندهای پیرامونش می باشد .

این روزها همه ی دنیا از احتمال حمله نظامی امریکا یا اسرائیل و یا حمله مشترک آنان به تأسیسات اتمی ایران سخن می گویند اما گوئی که متولیان چاه جمکران جملگی کر و کور اند که نمی دانند که در اطراف شان چه می گذرد شاید هم می دانند ولی منافع شان در این است که حمله ای به ایران صورت پذیرد چون به توصیه رهبر راحل شان که جنگ را "رحمت" می دانست اینان نیز هر حمله ای به ایران را "رحمت" تصور می کنند و فرض را بر این قرار داده اند که چنین حمله ای می تواند چند صباح دیگری را بر عمر جمهوری اسلامی بیفزاید و همانند جنگ هشت ساله ایران و عراق در صورت چنین حمله ای و به بهانه "حفظ امنیت ملی" خواهند توانست یکبار دیگر به کشتار دگراند یشان و مخالفان رژیم خود بپردازند و تمام کمبود ها و نابسامانی هائی که در حقیقت خود مسئول مستقیم آن هستند را به گردن جنگ بیندازند و با گسیل اراذل و اوباش مکتبی به خیابانها هر صدای دگراندیش و مردمی که در پی کسب حقوق اولیه انسانی خویش اند را در گلو خفه نمایند .

در حالی که "مغز متفکر" جمهوری اسلامی و بیت رهبری آخوند رفسنجانی در سخنان اخیر خود هنوز احتمال حمله نظامی به ایران را فقط یک "جنگ روانی" ارزیابی می کند سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران برای نخستین بار اعلام نموده است که "خطر حمله نظامی را باید جّدی گرفت" اما در این میان از همه مضحک تر نگرانی یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران بنام میر فیصل باقر زاده است که ایشان نه تنها وقوع جنگ و حمله به ایران را بلکه نتیجه ی جنگ و تعداد تلفات دشمن را پیش بینی کرده است و از هم اکنون فرمان داده است نیروهای تحت فرماندهی اش مشغول حفر قبر برای کشته شدگان سربازان دشمن بشوند ! و از آنجائی که طبق برآوردهای این فرمانده نظامی ! تعداد کشته شدگان دشمن 320 هزار کشته خواهد بود و از آنجائی که جمهوری اسلامی به فکر "حفظ تمامت جسمی و کرامت اجساد" می باشد ! لذا این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئول کمیته ای است که بنام "کمیته تفحص" می باشد از هم اکنون برای حفر قبور دست بکار شده اند ! توضیح اینکه "کمیته تفحص" که سردار باقر زاده مسئولیت آنرار بر عهده دارد کمیته ای است که وظیفه اش جستجو و یافتن اجساد هزاران جوان ایرانی است که در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق کشته شده اند و رژیم تبهکار اسلامی آنان را به عنوان "مفقود الاثر" در دفاتر خود به ثبت رسانده است .

سردار باقرزاده می گوید :

« در تلاش هستيم تا با اقدامات پيشگيرانه، گام مفيدی برای کاهش رنج ها و آلام خانواده های آن گروه از سربازانی که در تجاوز احتمالی به کشورمان به هلاکت می رسند برداريم و نگذاريم تجربه تلخ و طولانی جنگ ويتنام تکرار شود.»

آیا این سردار سپاه آنقدر از دنیا بی خبر است که نمی داند اگر قرار باشد امریکا یا اسرائیل به ایران حمله نمایند این حمله به معنی دخالت پیاده نظام این کشورها و ورود نیروهای زمینی شان در یک جنگ احتمالی نخواهد بود ؟ آیا کسانی که به فکر درد و رنج روزمره ملیون ها خانواده ایرانی نیستند اینک به درجه ای از انسان دوستی رسیده اند که از هم اکنون به فکر "رنج ها و الام" خانواده های امریکائی و اسرائیلی هستند که در یک جنگ احتمالی با ایران فرزندان خود را از دست خواهند !! خیر این سردار سپاه از همه چیز بخوبی اطلاع دارد و بخوبی می داند که اگر قرار باشد چنین حمله ای صورت گیرد در آن هنگام او در خواب خواهد بود و سپیده دم روز بعد خبرش را خواهد شنید ولی از آنجائی که این فرمانده سپاه در مکتب دروغ و ریای ولایت فقیه پرورش یافته است همه چیز را جعل می کند . جنگ ویتنام را بجای جنگ هشت ساله ایران و عراق و "الام" فرضی خانواده های امریکائی و اسرائیلی را بجای درد و رنج ملیون ها خانواده های ایرانی قربانیان ایرانی آن جنگ بی حاصل می نشاند .

سردار باقر زاده می گوید :

« به منظور حفظ تمامت جسمی و کرامت کشته شدگان دشمن و پيشگيری از مفقوديت بلند مدت آنان ترتيبی اتخاذ شده است تا با حفر قبور کافی در مناطق مرزی و يا نقاط مرزی نزديک به خطوط نبرد عمليات تدفين اجساد سربازان دشمن به خوبی و در کمترين فرصت ممکن انجام گيرد ولی چنانچه شرايط تعجيلی و اضطراری به وجود آيد اين کار با کندن کانال به صورت انبوه و دسته جمعی صورت خواهد گرفت.»

وقاحت این دست پروده و آموزش دیده در مکتب "امام راحل" آنجاست که از"حفظ حرمت" کشته شدگان دشمن سخن می گوید انگار که این سردار سپاه جهل و جنایت با ساکنان کره مریخ سخن می گوید نه با مردم زنده ایران که سی سال است کرامت انسانی و ایرانی شان بطور سیستماتیک لگد کوب دارو دسته های جنایتکار و تبهکار حکومت اسلامی گردیده است . کسانی که از هم اکنون به فکر "حفظ حرمت" کشته شدگان اجساد سربازان امریکائی و اسرائیلی در یک جنگ احتمالی اند همان کسانی هستند که همه روزه در خیابانهای تهران و شهرستانهای ایران هزاران جوان ایرانی را بخاطر عدم رعایت "شئون اسلامی" ! مورد دشنام و ضرب و شتم قرار می دهند.

و اوج وقاحت این سردار سپاه انقلاب اسلامی آنجاست که از مردم ایران و "گروههای داوطلب" دعوت می نماید تا در حفر قبرهای سربازان دشمن ، کمیته مذکور را یاری رسانند و از جامعه جهانی نیز درخواست می کند که از اقدامات " غیر انتفاعی" این کمیته حمایت نماید !!

ای کاش این سردار سپاه سید علی خامنه ای روضه خوان آنقدر شعور داشت که می دانست قبرهائی که او امروز فرمان حفر شان را می دهد فردا محل دفن رهبران فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی خواهد شد چرا که دشمنان واقعی و شماره یک مردم ایران ، حکومت اسلامی و تمامی باندهای تبهکار وابسته به این حکومت می باشند که در آینده ای نه چندان دور بوسیله رستاخیز ملی مردم ایران از اوج قدرت به زیر کشیده خواهند شد . این جبر تاریخ است و رژیم آخوندی نیز از آن گریز نتواند .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.