برای نجات فرزادکمانگر وتمام زندانیان سیاسی، خواهان اعزام حقوقدانان بین المللی به ایران شوید

فرزاد کمانگر به مثابه ی یک دگراندیش مسئول و فرزند برومند همه ی محرومان و ستمدیدگان ایران در نامه خود پرده تزویر و ریای دستگاه جور وستم آخوندی را پاره می کند و از درون شگنجه گاه گوهر دشت با شجاعت و دلیری در حالی که آدمخواران جمهوری اسلامی او را در یک قدمی مرگ قرار داده اند

فرزاد کمانگر معلم بی گناهی که در یک بیدادگاه اسلامی و چند دقیقه ای توسط آخوندی تبهکار به اعدام محکوم شده است در یک قدمی مرگ قرار گرفته است و اگر آزادیخواهان ایران و نهاد های حقوق بشری ایران وجهان برای نجات جان او برنخیزند و صدای اعتراض خود را نسبت به جنایتی که در شُرف وقوع است به گوش مردم ایران و جهان نرسانند بدون شک یکبار دیگر شاهد جنایتی دیگر بدست رژیم تبهکار جمهوری اسلامی خواهیم بود .

اتهاماتی که شکنجه گران و آدمکشانی در لباس بازجو و دادستان و حاکم شرع بر فرزاد کمانگر وارد کرده اند تا حکم اعدام او را با این اتهامات توجیه نمایند همان اتهاماتی است که از 30 سال پیش تا به امروز از جانب شریعت مداران تهی مغز و کور دل بر دگراندیشان و آزادیخواهان ایران وارد شده است و تا کنون هزاران هزار جوان ایرانی را به جوخه های مرگ سپرده است : "اقدام علیه امنیت کشور"!! " مفسد فی الارض و محارب با خدا"!!"قیام علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" !! "مرتد فطری و ملی !! و مزخرفاتی از این قبیل که همه و همه ساخته و پرداخته دستگاه تزویر و ریای آخوندی است و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی می باشد . دستگاه تزویر و ریائی که از عمق چاه جمکران سر بر آورده است و در آسمانها خود را به خدای بیت رهبری وصل کرده است.

نامه ی افشاگر فرزاد کمانگر از درون زندان با عنوان "از که عفو بخواهم " ( این نامه هم اکنون در سایت ایران گلوبال درج شده است و می توانید آنرا بخوانید) بخوبی نشان می دهد که دادگاههای بلخ جمهوری اسلامی برای متهم و محکوم ساختن دگراندیشان ایران همچنان از همان شیوه های کثیف و فاشیستی دهه 60 استفاده می نمایند . با در دست داشتن حکم "حتی الموت " از آخوندی فاسد و تبهکار تا سرحد مرگ زندانی سیاسی را شکنجه می کنند ، اعتراف می گیرند ، محکوم به اعدام می نمایند و دست آخر از زندانی بی گناه می خواهند که بخاطر جرائمی که هرگز مرتکب نشده است از درگاه خدای جمهوری اسلامی و ائمه اطهارش طلب عفو و بخشش نماید تا شاید موجب رستگاری آخرت و روز قیامت او گردد !!

فرزاد کمانگر به مثابه ی یک دگراندیش مسئول و فرزند برومند همه ی محرومان و ستمدیدگان ایران در نامه خود پرده تزویر و ریای دستگاه جور وستم آخوندی را پاره می کند و از درون شگنجه گاه گوهر دشت با شجاعت و دلیری در حالی که آدمخواران جمهوری اسلامی او را در یک قدمی مرگ قرار داده اند فریاد حق طلبانه مردم ایران به گوش جهانیان می رساند و توطئه "تقاضای عفو" را بر ملا می سازد و آنرا بر پیشانی کثیف جانیان حاکم بر ایران می کوبد .

نامه ی ارزشمند فرزاد کمانگر از درون شکنجه گاه گوهر دشت همچنین شاید پاسخی است به آن دسته از کسانی که در این روزها بخاطر موج پشتیبانی دگراندیشان ایران در سرتاسر جهان و بویژه هموطنان کُرد در ایران و سایر کشورها ، خود را نگزیر دیده اند که قوه قضائیه رژیم آخوندی را به تجدید نظر در پرونده فرزاد کمانگر فرا خوانند . در این میان دو تن از نمایندگان مجلس قلابی آخوندها از حوزه کردستان طی مصاحبه هائی عدم رضایت خود را از حکم صادره در مورد فرزاد کمانگر اعلام داشته اند و مقامات قضائی ایران تقاضای تخفیف در حکم مذکور کرده اند .

جلال محمود زاده ، نماينده مردم مهاباد در مجلس هشتم از جمله چنین میگوید :

« ما به عنوان نماينده ملت در ‏مجلس طبق، اصل 84 قانون اساسي وظيفه داريم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ايران ‏اسلامي اظهار نظر و نظارت کنيم. درباره حکم اعدام معلم کامياراني آقاي فرزاد کمانگر و انتساب اتهام محاربه به ‏نامبرده بايد عرض کنم که با توجه به اينکه ما به پرونده، محتويات و جزييات آن و مصاديق و شواهد و مستنداتي ‏که قاضي محترم و دستگاه قضايي بر پايه آنها حکم اعدام اين شهروند و اين معلم را صادر کرده اند، دسترسي ‏نداريم، بنابر اين نمي توانيم اظهار نظر حقوق بکنيم. اما از آنجايي که اين متهم معلم است و در روستاهاي محروم ‏و دور افتاده هم سالها سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مديون است و معلمان قشري انسان ساز بوده و شغل انبيا ‏را دارند، همچنانکه امام علي فرمودند که «هر کس کلمه اي به من ياد بدهد مرا بنده و مديون خود خواهد کرد»، ‏از اين منظر آقاي کمانگر را سزاوار چنين حکم سنگيني نمي بينم و شايسته برخورداري از رافت و بخشش ‏اسلامي و تخفيف در مجازات مي دانم. از سويي نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسيدگي عادلانه و ‏قانوني به پرونده و نيز محکوم بودن و غير قابل استناد بودن اعترافات در محيط و فضايي خشونت آميز و بدور از ‏شکنجه و نيز لزوم حضور و نظارت وکيل در مراحل بازپرسي طبق اصول قانون اساسي و قانون مجازات ‏اسلامي، اميدواريم که دستگاه محترم قضايي و قضات پرونده در مسير تشکيل و تکميل پرونده و بررسي نحوه ‏اعترافات و نوع استنادات، بازنگري عادلانه انجام دهند تا خداي نکرده حقي از اين معلم جوان مسلمان ايراني ‏ضايع نشود.»

‏نماینده دیگری نیز در مجلس فرمایشی اسلامی ، بنام اقبال محمدی که از حوزه مريوان به نمایندگی منصوب شده است درباره تاييد حکم اعدام ‏فرزاد کمانگر از جمله چنین می گوید :

«حقيقتا ما نمي دانيم دقيقا جرم سياسي آقاي کمانگر چيست. هر چند جرم سياسي هم ‏تعريف نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگراني پيرامون احکام اعدام وجود دارد؛ چون ‏مساله اعدام مهم است و گران تمام مي شود براي ايران و جامعه بشري. در عين حال که کسي با برخورد با کسي ‏که جرم مرتکب شده مخالف نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانوني باشد ايرادي بر ‏آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال راي اکثريت مردم براي من مهم است و ‏شخصا از آن دفاع مي کنم. من انتظارم اين است که در مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلي منطقي روي ‏اين پرونده صحبت کنيم و موضوع را به شکلي قانونمند و منطقي با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پي ببريم ‏که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وي دفاع خواهيم کرد .‏ به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبيني انجام دهد به نفع نظام جمهوري ‏اسلامي است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان نقض شده مي توانند به ما مراجعه کنند و ما کمک شان ‏خواهيم کرد. وظيفه ما وضع و نظارت بر اجراي قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب ‏اجرا شوند.» ‏

قبل از هر چیز باید بگویم علتی که این دو نماینده مجلس قلابی اسلامی را وادار ساخته است تا خواهان تجدید نظر و تخفیف حکم اعدام فرزاد کمانگر گردند چیزی نبوده و نیست مگر مبارزات و اعتراضات دگراندیشان ایران و بویژه اعتراضات مردم کردستان به دادگاه و حکم ناعادلانه مذکور . این دو نماینده مجلس که از صافی بیت رهبری گذشته اند تا به مجلس فرمایشی راه یابند اگر راست می گویند و آنگونه که ادعا می نمایند طبق اصل 84 قانون اساسی وظیفه دارند که بر همه ی امور مربوط به شهروندان و موکلین خود نظارت داشته باشند چرا از مقامات قضائی ایران در خواست نمی نمایند که به آنان اجازه دهند تا رو در رو با فرزاد کمانگر ملاقات کنند و ماجرای دستگیری و اتهامات وارده را از زبان او بشنوند ؟ شما که به گفته خود نمی توانید حتی به پرونده یک زندانی سیاسی دسترسی داشته باشید آخر چرا این همه عوامفریبی میکنید و ژست عدالت جوئی به خود می گیرید ؟ آخر چه جرمی و چه جنایتی از طرف فرزاد کمانگر صورت گرفته است که شما برایش یک درجه تخفیف تقاضا می کنید و امیدوارید که مورد "رأفت اسلامی" قرار گیرد ؟ شما دروغ می گوئید دلتان برای فرزاد کمانگر نسوخته است ، اعتراضات گسترده تمامی دگراندیشان ایران و مبارزات مردم کردستان شما را وادار کرده است که از پرونده فرزاد کمانگر سخن بگوئید . اگر این اعتراضات نمی بود شما حتی یک کلمه در مورد فرزاد کمانگر بر زبان جاری نمی ساختید آنچنانکه در گذشته صدها وهزاران تن از دگراندیشان ایران طعمه جوجه های مرگ جمهوری اسلامی شدند و مُهر سکوتی که برلبان شما بود هرکز نشکست.

وحرف آخر اینکه نباید به اینگونه وعده و وعیدهای کار گزاران رژیم جنایت پیشه آخوندی دل خوش داشت برای نجات جان فرزاد کمانگر و همه زندانیان سیاسی ایران باید کار زاری وسیع وجهانی براه انداخت و از مجامع بین المللی درخواست نمود که برای رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی ایران ، حقوقدان های مستقل و بی طرف به این کشور اعزام نمایند . اگر امیدی به نجات زنان و مردانی که به جرم دگراندیشی و آزادیخواهی به اسارت جانیان تبهکار در آمده اند باشد در مبارزه متحد نیروهای آزادیخواه و عدالت جوی ایران و جلب پشتیبانی افکار عمومی جهان نهفته است .

28 تیرماه 1387

18جولای 2008

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.