کاک سید فلکدین از میان ما رفت

یک سید باسواد وسیاستمداری نیک و زاده کرکوک، شهریaivd که به قول زنده یاد و همیشه حاضر ژنرال بارزانی، قلب کردستان است، ازمیان یاران به ابدیت سفرنمود. اومردی صبور و با تحمل بود. او شخصیتی متین و افتاده و بی تکبر بود، من هرگز یادم نمی رود، هنگامی که درسال 2007 در معیت 150 نفر از شخصیتهای سراسر کردستان عازم بارزان بودیم و برای ادای احترام و نثار تاج گلی بر خاک ژنرال بارزانی و فرزند برومندش که از مبارزان 30 ساله خلق کرد اند، در آن حالیکه من می خواستم سوار یکی از اتومبیلهای همراه شوم

کاک سید فلکدین از میان ما رفت

دکتر گلمراد مرادی و کاک سید فلک الدین کاکه ای

وزیر روشنبیری کردستان عراق در سال 2007 میلادی

هنگام سفر به آرامگاه زنده یاد ژنرال مصطفا بارزانی

یک سید باسواد وسیاستمداری نیک و زاده کرکوک، شهریaivd که به قول زنده یاد و همیشه حاضر ژنرال بارزانی، قلب کردستان است، ازمیان یاران به ابدیت سفرنمود. اومردی صبور و با تحمل بود. او شخصیتی متین و افتاده و بی تکبر بود، من هرگز یادم نمی رود، هنگامی که درسال 2007 در معیت 150 نفر از شخصیتهای سراسر کردستان عازم بارزان بودیم و برای ادای احترام و نثار تاج گلی بر خاک ژنرال بارزانی و فرزند برومندش که از مبارزان 30 ساله خلق کرد اند، در آن حالیکه من می خواستم سوار یکی از اتومبیلهای همراه شوم، ناگهان پیشمرگه ای نزد من آمد و گفت آقای وزیر می خواهند که من همراه ایشان بروم. این افتخاری بود برای من و پذیرفتم. درمیان راه پرسشهائی از من کردند، از قبیل این که کردستان آزاد راچگونه می بینم و چه پیشنهادهائی برای بهبود وضع مردم دارید؟ ازآنجا که من خوشحال بودم حداقل بخشی از کردستان تحت یک سیستم فدرالی و مستقل اداره می شود، بی نهایت کوشیدم مطالبی به عرض وزیر فرهنگ یک ایالت کرد نشین برسانم که مثمر ثمر واقع شود. ما بیش از سه ساعت رفت و برگشت درباره اوضاع منطقه، وضع تعلیم و تربیت و نظر ملتهای حاکم درخاورمیانه صحبت کردیم. او هیچگاه ازفکر بهبود و رفاه مردم کرد چشم نپوشید. همه پرسشهایش دور میزد بربهبود وضع آموزش و پرورش و رفاه و بهداشت مردم در منطقه. درهمین گفتگو بود که از من خواستند کتابی خلاصه و به زبان ساده درمورد تاریخ و فلسفه ادیان گوناگون بنویسم که درمدارس کردستان دوره دبیرستان تدریس شود که حداقل یک جوان کرد 18 یا 19 ساله که فارغ التحصیل دبیرستان می شود بداند مثلا، مسیحی، بودائی، زرتشتی و اسلام چه هستند، از کجا آمده اند و فلسفه آنها چیست. من با اطاعت این کاررا کردم و دوست هنرمند کردم ناصر رزازی آن رابه کردی پاک ترجمه نمود و درچاپخانه ارس درهولیر، پایتخت اقلیم کردستان به چاپ رسید. در هرصورت جای ماموستا فلکدین برای همیشه درقلب من و همه دوستداران او یعنی میلیونها کرد و بویژه یارسانیان - کاکه ئی ها خواهد ماند. شخصیتهای نامداری که همه چیز خودرا فدای آرمان وعقایدشان می کنند هرگز نمی میرند. زیرا هم و غم آنها آینده مردم بوده است.

  

در آئین یاری، انسان هرگز نمی میرد، فقط جامه عوض می کند تا هزار و یک دون. ما در کتب مقدس داریم از زبان یکی از ذات داران بنام شیخ امیر زوله ای که گفته شده است:

هزار و یک دون تو هانه طاله ت        اوسا مه نیه ران مور نه قواله ت .

پس از طی هزار و یک دون جهان به شکل اولیه خود باز می گردد. یعنی همان فلسفه دورانی زوروانیسم زرتشتی (سیرکل ویو آف لایف). این فلسفه تاچه اندازه درست است، می گذاریم برای دانشمندان مذهب شناس. در جائی دگر ازهمین شیخ امیر که به مفسر دفاتر مقدس دوره سلطان سهاک معروف است و یکی از مقدسین آئین یاری است، درباره ترس ازمرگ که یارسانیان به بهشت و دوزخ باور ندارند، پس بکجا خواهند رفت؟، آورده اند:

             میردان مترسان جی سیاسته         تسلیم گیانان چوین قویطه بطه

هرکس بزانو شون جامه ویش         نی کوچ رو رو ندارو اندیش       .

"یاران از این سیاست مردن نترسید، تسلیم جانها همانند مرغابیست که از یک طرف زیر آب غوطه ور می شود و از طرف دیگر بیرون می آید. در ادامه گفته شده: اگر کسی دوده یا انتقال به اجسام گذشته خودرا بداند، از این سفرهای مکرر ترسی ندارد". این برگردان با مفهوم دقیق سروده های فوق هستند. لذا آنطور که اشاره شد، مرگ یک انسان فقط جامه عوض کردن است.

با تمام این توصیف آئینی، فقدان کاک فلکدین کاکه ئی ضایعه ایست نه فقط برای خانواده محترم بلکه به قول ریزدار سه روک بارزانی، "له دەستدانی ئەو ڕۆشنبیر و تێکۆشەرە ناو دارەی گەلەکەمان، خەسارەتێکی گەورەیە=فقدان چنین متفکر و فعال ملتمان یک خسارت بزرگ است".خلق کرد درسراسر کوردستان باید بداند که یک شخصیت نامدار و فرهنگساز از دست داده است. این مرد بزرگ، از هر موقعیتی حد اکثر استفاده را، به سود ملت کرد می نمود و گوش شنوائی برای هر انتقادی داشت و انتقادها را بامتانت و بردباری و منطق پاسخ می گفت. گویا بهمین دلیل رهبر تیز هوش اقلیم کردستان اورا بعداز خاتمه مأموریت وزارت فرهنگی به عنوان مشاور اول خویش بر گزیده بود. لازم می دانم که برای مهم بودن این شخصیت بزرگ، خلاصه ای از ترجمه بخشهائی ازپیام تسلیت رهبر اقلیم کردستان به خانواده کاک فلک و ملت کرد، بیآورم. فکر می کنم این گویاترین قدردانی از یک شخصیت مردمی و یک انسان والا است و دیگر هیچ نیاز به بر شمردن خدماتش نخواهد بود. در روز نامه پیام نیر به نقل از رهبر اقلیم آورده شده:

"او درخلال مبارزه اش دارای دههاکار تحقیقی و کتب فرهنگی بود و بعلاوه یکی از رهبران شایسته پارت دمکرات کردستان و دارای فهم فرهنگی کل حزب بود. محتوای پیام رهبری اقلیم کردستان، کاک مسعود بارزانی مملو از غم و ناراحتی برای از دست دادن یک رفیق و برادر دوست داشتنی و فعال وروشنفکر نامدار ملت کرد است. هنگامیکه خبر درگذشت کاک فلک دین کاکه ای به من رسید، بسیارغمبارم کرد. آن شخصیت روشنفکرملت کرد در طول عمر خویش در کنار رزمندگان ملتش درفعالیت ومبارزه نقش بزرگی داشت. ایشان در جنبش بزرگ ایلول به عنوان یک پیشمرگه وسیاستمدار وروشنفکر وروزنامه نگار درصفحات زرین تاریخ ملتمان ثبت خواهد شد. در آن روزها که با آتش و سلاح کوشش در خفه کردن ملت کرد بود آثار انگشتان فلکدین کاکه ای درروزنامه های التاخی وخه بات برای رساندن پیام کردها دیده می شود. کاک فلکدین مانند یک فرزند مترقی و باتدبیر برای برادران کاکه ای درشورش گولان نیز شرکت فعال و مؤثر داشت. بعد ازموفقیت قیام بزرگ ملتمان کاک فلکدین همانند یک عضو پارلمان دقایق نخست و بعدها وزیر فرهنگ به عنوان سیاستمدار و متفکری بزرگ خدمت شایان و ایدآلی به ملت خود نموده است. درطول سالهای گذشته نیز مشاور مهم و مورد اعتماد ما بود و سهم بسزائی در تعیین سیاست برای کردستان داشته است. ازدست دادن چنین متفکر وفعال سیاسی نامدار خلق کرد یک خسارت بس بزرگ است.  بهمین دلیل دردناک و غم انگیز، تسلیت خودم را به خانواده محترم و جمع رفقا و دوستان  این فعال و روشنفکر بزرگ ابراز می دارم و آرزوی صبر و تحمل برای همه از خدای بزرگ را خواهانم .... 31. 7. 2013".

کاک سید فلکدین نه فقط یک پیشمرگه نامدار و فعال بود، بلکه یک روزنامه نگار زبردست ودقیق بود. او درهنگام پیشمرگایتی مطالب فراوانی درروزنامه خه بات ارگان مرکزی پارتی دمکرات کردستان عراق ودیگر روزنامه هااز قبیل التاخی وغیره نوشته بود. بدین ترتیب خبر و اطلاعات دست اول از جنبش بر حق خلق کرد به مردم می رساند. 

 

زنده یاد کاک فلکدین و فهمی کامه ای بنوان پیشمرگه از چپ به راست از روبرو

کاک فلکدین درسال 1943 آنطور که در شناسنامه اش آمده، در یک خانواده سید یارسان-کاکه ای درشهر قهرمان پرور کرکوک بدنیا آمد. او از همان اوان نوجوانی به گروه پیشمرگان ژنرال بارزانی زنده یاد پیوست و آنگونه که شرحش رفت، ضمن مبارزه بعنوان پیشمرگه در کار فرهنگی و روزنامه نگاری نیز پیش قدم بود و بیش از سی سال در کمیته مرکزی پارت دمکرات کردستان عراق بود. یادش گرامی و جاوید باد.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 1.8.2013                                           دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.