تا چه حد خطر حملة آمریکا به ایران جدی
ست؟ سخنران کیومرث نویدی سه شنبه 22 آپریل ساعت 21

آیا آمریکا خواهد توانست با وجود جمهوری اسلامی از افغانستان و عراق بیرون رود؟ آیا مادام که جمهوری اسلامی به حماس و حزب
الله پول و یاری لجستیک می
رساند، صلحی میان اعراب و اسرائیل ممکن است؟ آیا ریشه
کن کردن تروریسم بنیادگرای شیعه و سنی تا این تروریسم از جمهوری اسلامی کمک و پناه می
گیرد امکان
پذیر است؟ و اگر پاسخ این پرسش
ها منفی
ست آیا خطر آن وجود ندارد که به رغم همة خطرات آمریکا به ایران حمله کند؟

آیا آمریکا خواهد توانست با وجود جمهوری اسلامی از افغانستان و عراق بیرون رود؟ آیا مادام که جمهوری اسلامی به حماس و حزب
الله پول و یاری لجستیک می
رساند، صلحی میان اعراب و اسرائیل ممکن است؟ آیا ریشه
کن کردن تروریسم بنیادگرای شیعه و سنی تا این تروریسم از جمهوری اسلامی کمک و پناه می
گیرد امکان
پذیر است؟ و اگر پاسخ این پرسش
ها منفی
ست آیا خطر آن وجود ندارد که به رغم همة خطرات آمریکا به ایران حمله کند؟ و اگر حمله کند دامنة این حمله و شدت آن در چه حد خواهد بود؟ آیا ممکن است در ایران نیرو پیاده کند؟ آیا ممکن است از سنگرکوب اتمی در جنگ علیه ایران بهره بگیرد؟ آیا مردم ایران (و اپوزیسیون) خواهند توانست بر روند رو به وخامت رابطة جمهوری اسلامی و آمریکا تأثیری داشته باشند؟

 

مجریان برنامه:

جهانگیر

شایان

دلیر کردستانی

کیانوش توکلی

 

سه شنبه 22 آپریل ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی

 

آیا آمریکا خواهد توانست با وجود جمهوری اسلامی از افغانستان و عراق بیرون رود؟

آیا مادام که جمهوری اسلامی به حماس و حزب
الله پول و یاری لجستیک می
رساند، صلحی میان اعراب و اسرائیل ممکن است؟

آیا ریشه
کن کردن تروریسم بنیادگرای شیعه و سنی تا این تروریسم از جمهوری اسلامی کمک و پناه می
گیرد امکان
پذیر است؟

و اگر پاسخ این پرسش
ها منفی
ست آیا خطر آن وجود ندارد که به رغم همة خطرات آمریکا به ایران حمله کند؟

و اگر حمله کند دامنة این حمله و شدت آن در چه حد خواهد بود؟

آیا ممکن است در ایران نیرو پیاده کند؟

آیا ممکن است از سنگرکوب اتمی در جنگ علیه ایران بهره بگیرد؟

آیا مردم ایران (و اپوزیسیون) خواهند توانست بر روند رو به وخامت رابطة جمهوری اسلامی و آمریکا تأثیری داشته باشند؟

آیا اپوزیسیون خواهد توانست بر تصمیم آمریکا تأثیر بگذارد؟

ما سه شنبة آیندة، از ساعت ۹ شب (به وقت اروپای مرکزی) در این موارد با هم سخن خواهیم گفت.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.