حمله به ایران بخشی از یک جنگ روانی و یا طرحی واقعی...! سه شنبه 24 ژوئن ساعت 21 به وقت اروپا

چند ماهی است که در وسایل ارتباط جمعی غزب طوری سخن گفته می شود که خبر از حمله نظامی غریب الوقوع به ایران می دهد ؛ بویزه در محافل اپوزیسیون این موضوع بیشتر جدی گرفته شده است بگونه ای که از هم اکنون جبهه بندی های متضادی حول این موضوع شکل گرفته است تجربه نشان داده است که سیاست در ابعاد دولتی همواره چند چهره داشته است . در خصوص مسایل هسته ای ایران ؛ صحبت از تضمین امنیتی طرح است پرسش این است که ایا غیر از این است که دو طرف بدنبال تضمین امنیتی از سوی طرف مقابل می گردد و...

حمله به ایران بخشی از یک جنگ روانی و یا طرحی واقعی...! سه شنبه 24 ژوئن ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی سخنران: کیومرث نویدی

 

مجریان برنامه:

 کیانوش توکلی

دلیر کردستانی

رامین مهریار

سخنران: کیومرث نویدی

 چند ماهی است که در وسایل ارتباط جمعی غزب طوری سخن گفته می شود که خبر از حمله نظامی غریب الوقوع به ایران می دهد ؛ بویزه در محافل اپوزیسیون این موضوع بیشتر جدی گرفته شده است بگونه ای که از هم اکنون جبهه بندی های متضادی حول این موضوع شکل گرفته است تجربه نشان داده است که سیاست در ابعاد دولتی همواره چند چهره داشته است . در خصوص مسایل هسته ای ایران ؛ صحبت از تضمین امنیتی طرح است پرسش این است که ایا غیر از این است که دو طرف بدنبال تضمین امنیتی از سوی طرف مقابل می گردد و آیا واقعا همه اینها جنبه تبلیغاتی دارد؟ و سرانجام انان نا گزیر به توافق با یکدیدگر خواهند شد!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.