آغاز کار اتاق فرهنگ گفتگو با مدیریت جدید! سه شنبه 5 اگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی

اولین جلسه اتاق فرهنگ گفتگو با مدیریت جدید ؛در باره این موضوع که آیا تشکیل سازمانهای حقوق بشر محلی (قومی_ ملی) مثل سازمان حقوق بشر کردستان ایران و یا سازمان حقوق بشر آذربایجان و یا سایر استانها که از سوی فعالین حقوق بشری در این مناطق سازمان داده شده است که مورد انتقاد برخی از هموطنان ایرانی قرار گرفته است آنان اینطور استدلال می کنند که این شکل از فعالیت حقوق بشری موجب پراکندگی و چند دستگی می شود. از سوی دیگر کسانی از اقلیت های ملی _ قومی طرح می کنند که فعالین ترک ؛ کرد ؛ بلوچ و....

اولین جلسه اتاق فرهنگ گفتگو با مدیریت جدید ؛در باره این موضوع که آیا تشکیل سازمانهای حقوق بشر محلی (قومی_ ملی) مثل سازمان حقوق بشر کردستان ایران و یا سازمان حقوق بشر آذربایجان و یا سایر استانها که از سوی فعالین حقوق بشری در این مناطق سازمان داده شده است که مورد انتقاد برخی از هموطنان ایرانی قرار گرفته است آنان اینطور استدلال می کنند که این شکل از فعالیت حقوق بشری موجب پراکندگی و چند دستگی می شود.

از سوی دیگر کسانی از اقلیت های ملی _ قومی طرح می کنند که فعالین ترک ؛ کرد ؛ بلوچ و....زندانی شده اند؛ مورد کم توجهی سازمانهای حقوق بشری سراسری قرار می گیرند و بطور مشخص به خانم شرین عبادی و اکبر گنجی انتقاد اتی در این زمینه در بخش اظهار نظر سایت ایران گلوبال طرح شده است .

براستی شما در این باره چه فکر می کنید؟ با شرکت خود در این بحث که روز سه شنبه 5 اگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی بر غنای این بحث مهم شرکت نمائید.

 

اسامی مدیریت جدید اتاق فرهنگ گفتگو به قرار زیر است :

 _جهانگیر

 _ مسعود علوی

 _ کیومرث نویدی

 _ رامین مهریار

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.