معرفی کتاب رواداری: روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه شدن آن در غرب

به نظر من عمدهترین مسئله جنبشهای سیاسی، ادبی و فرهنگی در ایران و بیشک در خاورمیانه و جهان رواداری است. بشر سرانجام ناچار است، به همدیگر گوش کند و همدیگر را درک کند و مناقشات خود را حل کند. بیشک هیچ راه حل قهرآمیز برای مناقشات بین انسانها وجود ندارد.

معرفی کتاب رواداری: روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه شدن آن در غرب

به نظر من عمده‌ترین مسئله جنبش‌های سیاسی، ادبی و فرهنگی در ایران و بی‌شک در خاورمیانه و جهان رواداری است. بشر سرانجام ناچار است، به همدیگر گوش کند و همدیگر را درک کند و مناقشات خود را حل کند. بی‌شک هیچ راه حل قهرآمیز برای مناقشات بین انسان‌ها وجود ندارد.

به نظر من ترویج و توجیه رواداری و اثبات ضروت بی‌قید و شرط برای توده‌ها و سیاستمداران یک وظیفه مبرم و دائمی همه ماست. من سال‌های اخیر روی رواداری در ایران و جهان کار کردم. از آن جائی که کار با کامیپوتر همسر من است و نوشتن در باره رواداری و ادبیات معشوقه من است، هنوز زمان زیادی لازم است تا نظراتم و پژوهش‌هایم را به پختگی مورد نظرم تکمیل کنم.

از آنجائی که مثل همه معشوقه‌داران بزدل، نه توان بریدن از همسر دارم، برای لقمه‌ای نان و نه توان پیوستن به معشوقه، من روی کمک شما خوانندگان به طور جدی حساب می کنم. در زیر پیوند کتابهایم می‌آید:

رواداری: روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه شدن آن در غرب،بخش نخست

http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/my_writings/W...

رواداری: روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه شدن آن در غرب،بخش دوم

http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/my_writings/W...

بسیار خوشحال می شوم که نظرات انتقادی پیشنهادهای بهبود آن‌ها برایم بنویسید. با من می توانید از طریق پست الکترونیکی زیر مکاتبه کنید:

ahad.ghorbani@gmail.com

توصیه می‌کنم سری به وبگاه و فیسبوک من بزنید، آخرین ویرایش کتاب‌هایم آنجا در دسترس شماست.

http://ahad-ghorbani.com/

www.facebook.com/ahad.ghorbani

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.