همبستگی کشتی گیران و هئیت اعزامی در مسابقات جهانی_دانمارک _ از حضور هواداران جنبش سبز

تماشاچیان وخبر گزاریهای جهان در سالن کشتی در شهر هرنیک دانمارک شاهد یکی از پر شور ترین شرکت هواداران جنبش سبز مردم ایران از ورزشکاران ایرانی بودند ، جوانان سبز پوش ایرانی از شهر های کپنهاک ، اودنسه توسط تشکیلاتی بنام« ایران ازاد »برنامه ای را ترتیب داده بودند که نزدیک به یک صد نفر را در جاهای مختلف سالن سازماندهی کرده بودند که هم به تشویق کشتی گیران ایرانی می پرداختند و هم با صدای بلند اعتراض خود را به باند کودتایی احمدی نژاد_ خامنه ای را به گوش جهانیان می رساندند...

فیلم کامل مسابقات کشتی و تشویق سبز پوشان از تیم ملی کشتی ایران

ویدئو کلیب ،حضور سبز پوشان در سالن مسابقات بین اللملی کشتی در دانمارک

مسابقه کشتی امیر اکبری در دانمارک و تشویق سبز پوشان از تیم ایران_ ویدئو کلیب

دیروز یکشنبه 26 سپتامبر ، تماشاچیان وخبر گزاریهای جهان در سالن کشتی در شهر هرنیک دانمارک شاهد یکی از پر شور ترین شرکت هواداران جنبش سبز مردم ایران از ورزشکاران ایرانی بودند ، جوانان سبز پوش ایرانی از شهر های کپنهاک ، اودنسه توسط تشکیلاتی بنام« ایران ازاد »برنامه ای را ترتیب داده بودند که نزدیک به یک صد نفر را در جاهای مختلف سالن سازماندهی کرده بودند که هم به تشویق کشتی گیران ایرانی می پرداختند و هم با صدای بلند اعتراض خود را به باند کودتایی احمدی نژاد_ خامنه ای را به گوش جهانیان می رساندند ؛ بگونه ای که کانال 3 تلویزیون جمهوری اسلامی هم نا گزیر به پخش گوشه ای از این تظاهرات پرداخت و همچنین در همان لحظه در فیس هم به حضور پر شور جنبش سبز ایرانیان اشاره شده بود.

سبز پوشان ،ابتکار جالبی زدند بطور مثال در سمت راست انان تماشاچیان ترکیه ای و در سمت چپ آنان تماشاچیان سوئدی نشسته بودند ؛سبز پوشان از کشتی گیران سوئدی و ترکیه ای دفاع می کردند و متقابلا هم آنان زمانی که کشتی گیران ایرانی در صحنه حضور پیدا می کردند بسود کشتی گیران ایرانی و از خواستهای جنبش دمکراسی خواهی ایران حمایت می کردند.

این حمایت پر شور جوانان ایرانی موجب شد که اغلب خبر گزرایها جهان از جمله بی بی سی به انعکاس چند دقیقه ای در شبکه بین اللملی خود پرداخت و خبرنگار رادیو فردا تلفنی گزارش آن را از من خواسته بود که بطور فشرده گزراش شده بود.

شاین ذکر است که هیئت نمایندگی ایران حدود 50 نفر را شامل می شد اکثر آنان حمایت آشکار و پنهان خود را از جنبش سبز اعلان می کردند .

کشتی گیران ایرانی از حضور پر شور هواداران جنبش سبز با اطلاع شدند و تقریبا اکثر آنان ت همبستگی خود را با دست تکان دادند و دست دادن با هوداران جنبش سبز حاضر در سالن نشان دادند

بخش: 
انتشار از: