طرح اتهام شرکت در گروگانگیری معاون دادستان برای 45 نفر از پرسنل بازداشتی روزنامه ایران

روزنامه ایران در بیانیه ای که در مورد واقعه مربوط به کنفرانس خبری مدیر مسئول این روزنامه صادر شده است نوشت: از حادثه تاسف بار تعرض به حریم موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران 20 روز سپری شده است. در این حادثه که اجتناب از آن مستلزم اندکی تدبیر و خردورزی بود، جمعا 45 نفر از سردبیران، نویسندگان، دبیران و خبرنگاران نشریات زیرمجموعه این موسسه و همچنین مدیرمسوول متدین، متعهد و با سابقه روزنامه ایران بازداشت شدند و ...

روزنامه ایران در بیانیه ای که در مورد واقعه مربوط به کنفرانس خبری مدیر مسئول این روزنامه صادر شده است نوشت:

از حادثه تاسف بار تعرض به حریم موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران 20 روز سپری شده است. در این حادثه که اجتناب از آن مستلزم اندکی تدبیر و خردورزی بود، جمعا 45 نفر از سردبیران، نویسندگان، دبیران و خبرنگاران نشریات زیرمجموعه این موسسه و همچنین مدیرمسوول متدین، متعهد و با سابقه روزنامه ایران بازداشت شدند و سپس به اتهام واهی شرکت در گروگانگیری معاون دادستان تهران برای آنها پرونده سازی شد. شش نفر از همکارانمان نیز مجروح شدند که برخی از آنها همچنان دوران درمان خود را طی می کنند. خسارات مادی قابل توجهی به موسسه وارد شد، دوربین های نصب شده را از جا کندند و به همراه رایانه ضبط کننده تصاویر با خود بردند. کارت های ملی و تلفن های همراه همکاران بازداشت شده را که بعدا با دخالت وزیر محترم کشور و استاندار محترم تهران آزاد شدند، توقیف کرده و به آنها بازنگردانده اند.

با وجود گذشت 20 روز از این حادثه اسف بار، آثار وضعی و روحی ناشی از آن همچنان باقی است و به انتظار افکار عمومی برای برخورد با خاطیان و متخلفان از قانون نیز پاسخ داده نشده است.

عناصر متخلف همچنان بر سر کار خود باقی مانده اند و دادستان کل کشور به جای دلجویی از کارکنان موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران و وعده جبران آسیب های وارده، در آخرین کنفرانس مطبوعاتی اش، ضمن طرح برخی مطالب خلاف واقع، خواستار آن شده است تا با کارکنان روزنامه ایران که به رفتار غیرقانونی عوامل دادستانی معترض بوده اند، برخورد شود.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.