برهنه شدن ده ها زن در اسرائیل در حمایت از ماجده المهدی

ده ها زن در اسرائیل در حمایت از علیا ماجده المهدی دختر بلاگر مصری برهنه شدند و عکس خود را منتشر کردند. این دختر جوان مصری که در آستانه ی 20 سالگی اش عکسهای برهنه ی خود را منتشر کرد به محدودیت های موجود برای زنان در مصر و جهان عرب معترض است.

ده ها زن در اسرائیل در حمایت از علیا ماجده المهدی دختر بلاگر مصری برهنه شدند و عکس خود را منتشر کردند. این دختر جوان مصری که در آستانه ی 20 سالگی اش برای اعتراض به محدودیت های موجود برای زنان در مصر و جهان عرب عکسهای برهنه ی خود را منتشر کرده بود.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.