فایل سخنرانی اتاق فرهنگ گفتگو: مداخلات انساندوستانه ویاحمایت نظامی ازجنبشهای دمکراسی خواهی؟

کیانوش توکلی ، اوکتای ، بلوچی ، جهانگیر لقایی ، آراز ، دلیر کردستانی ، پویان ، امیر سلیمانی ، احمد تقوایی ، فرید ، رامین نیکو ، سلمان ف برگا و تعداد زیادی از دوستان در این باره صحبت کرده اند که متاسفانه تنها قادر به ضبط دو و نیم ساعت نشدیم که در اختیار همگان قرار می گیرد.

فایل سخنرانی شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره :«مداخلات انساندوستانه ویا حمایت نظامی از جنبش های دمکراسی خواهی»

مجریان برنامه: جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی، مصطفی شکری، ونداد اولاد اعظمی و کیانوش توکلی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.