شکست توطئه جدید رژیم و برگی از تاریخ نانوشته
04.02.2012 - 11:32

 

ماها قبل از انتخابات فرمایشی رژیم در سال ۸۸ دغدغهٔ من و همفکران داخل در چگونگی موضع گیری و ارائه راهکار مشخص دور میزد .سرانجام من با ارائه راهکار *شرکت فعال در تحریم انتصابات* که به تصویب اکثر دوستان داخل انجامید موضع گیری کردیم.با اهداف مشخصی‌ چون،

۱-تحرک دادن به نیروهای داخل جنبش ملی‌ و انقلابیون

۲-استفاده ابزاری از شرایط انتخاباتی

۳-استفاده از فضای ایجاد شده در پروسهٔ تبلیغاتی

۴-شکست دادن توطئه‌های رژیم و تبدیل و هدایت آن علیه رژیم

بدین منظور با طرح گفتمان شرکت یا عدم شرکت و با طرح مطالبات مردم آذربایجان و سپس با استفاده ابزاری از حضور اکبر ا علمی‌ در مقام نامزد کاندیداتوری ریاست جومهوری سعی‌ بر آن شد که کفّ مطالبات مردم در شعارهای اکثر کاندیداها و مخصوصا با حمایت از اقای ا علمی این گفتمان محور اصلی‌ رقابتها قرار گیرد.که با استقبال بینظیر از طرف کاندیداها مواجه شد.حتی اکثر کاندیداها برای عوام فریبی هم که شده بخشی از این مطالبات را در برنامه خود جای دادند.اقای ا علمی حتی به شکل رادیکال این شعارها را در طی‌ فشارهای فعالین جنبش در برنامه خویش جای دادند.به عنوان مثال حتی از تغییر قانون اساسی‌ نیز در سخنرانیهایشان تاکید کردند.ما در این مرحله به موفقییت چشمگیری دست یافت بودیم.اما ترس من از ادامه این شعارهای رادیکال جدی بود ترس از حذف ایشان توسط شورای نگهبان.

 

در این مرحله برای هدایت فعالین خارج نیز جلسه‌ای با حضور خود ایشان از طرف من در تنها رسانه موجود یعنی‌ پال تالک ترتیب داده شد که به روشنگری بیشتری دامن زده شود.این اقدام با آنکه مورد استقبال قرار گرفت توسط عناصر شناخته شده تخریب گردید.حتی تلاش من برای هدایت این گفتمان به رسانه‌های محدود نیز نتیجه نداد چون رژیم با توطئه پخش میلیونی سی‌دی‌های تمسخر اقای خاتمی نسبت به ترکها در داخل و اولویت دادن به این مشخره بازیها توسط گوناز تی‌وی آنها را هدایت میکرد. بعدها این جلسه و اقدام من از طرف رفقا و دوستان به استهزأ گرفته شد و مثل هر زمان افترا و شانتاژ و تخریب پایانی نیافت.

در پروسهٔ حذف اکبر ا علمی از طرف شورای نگهبان ادامه این روند مورد مشورت قرار گرفت که من با اعلام موضع گیری من و رفقا با فریاد خواهان اعتراض و لغو حکم حذف کاندیداتوری از طرف سازمانها انجمنها افراد داخل و خارج توام شد .که این فریادها با علم به توطئه در شرف وقوع برای حذف آزربیجانیها در پروسهٔ اعتراضات آینده صورت میگرفت .پیش بینی‌ اعتراضات آینده در صورت تقلب دور از ذهن روشنفکر سیاسی واقعی‌ نبود.این فریادها نامه‌ها و التماس‌ها در کوریدرهای بروکرتیک احزاب داخل و خارج پوسید و بی‌ اثر ماند .حتی سایر کاندیداها به خشنودی از حذف رقیب خطرناک کوچکترین اعتراضی نیز نکردند.

در این مرحله تلاش رفقای داخل برای به ائتلاف کشاندن اکبر ا علمی‌ و موسوی نیز نتیجه‌ای نداد توطئه رژیم پیروز شده بود حذف آذربایجان در آن مرحله و اعتراضات بعد از تقلبی که دقیقا برنامه ریزی شده بود.

پروسهٔ بعدی نیز که همگی‌ کم و بیش از آن آگاهی‌ دارند که با قربانی شدن بهترین عزیزان در صحنه‌های اعتراضی شکنجه،کشتار،کهریزک،تبعید،زندان و دو سال و نیم ادامه این فاجعه و این خطرات و ویرانیهای در پیش رو و...

اکنون سوال اصلی‌ این است آیا تا حال از طرف جنبش سبز داخل نشین و خارج نشین و یا از طرف سازمانهای چپ و راست حامی‌ این جنبش (که هیچ نقشی‌ در پدید آوری این جنبش نداشتند و سپس انقلابش نام نهادند) و از نیروهای دمکرات اپوزیسیون سیاست ورزان،دگر اندیشان!،و... تا به حال تحلیل درستی‌ شنیدیید که نقدی جدی از خود کرده باشند؟ بخشی از مسولییت این شکست خفّت بار را به عهده بگیرند؟ من تا حال ندیدم اما التماس آنها را در یک سال اول افت و خیز جنبشی که طغیان میکرد برای پیوستن آذربایجانیها به این جنبش را بارها شنیدم .این جنبشی که نقطهٔ آغازین شکستش در حذف آذربایجانیها رقم خورده بود.توضیح اینکه اکبر ا علمی نه آن زمان نوماینده آذربایجانیها بود و نه اکنون و مخصوصا نمایندهٔ من و رفقا اما ما توانسته بودیم از این عنصر به نفع جنبش استفاده ابزاری کنیم اما دیگران نتوانستند.آنهائی که در قالب احزاب سیاسی یا سیاست‌مدار از تنها چیزی که اطلاع و آگاهی ندارند *سیاست* کردن است و بس.

اگر آزربیجانیها کفّ مطالباتشان را در برنامهٔ سبزهای آن زمان که آنها را به سخره گرفتند و هیچشان انگاشتند میدیدند و اگرهای بیشمار دیگر... امروز و شاید همان دو سال پیش مثل مشروطییت ترک آذری همراه کرد و لٔر و بلوچ و عرب و گیلکی و خراسانی تهران را تنها نمی‌گذاشتند که در خون خود غلط بزند و من ایمان داشته و دارم که تهران را برای بار دوم تسخیر میکردند تا آزادش سازند .که جز این راه، راه دیگری نیست برای کسب آزادی و بست برابری.

در پایان با خبری خوش از شکست توطئه دیگر رژیم در آذربایجان به پایان می‌رسانم .رژیم این بار برای رقصاندن مردم آذربایجان در صندوق‌های انتصاباتی خود می‌خواست از اقای اکبر ا علمی استفاده ابزاری کند که موفق نشد در ضمیمه این خبر علاوه میشود.

آزربایجانیها را اگر نگذاشتند که در جنبش سرتاسری شرکت کند در جنبش سرتاسری بایکوت انتصابات سرتاسر ایران همراه خواهد بود.

باریش جلال زاده

۳ فوریه ۲۰۱۲

 

 

 , به نقل از سایت اکبر ا علمی

www.akbaralami.com

  • از این نمونه ها فراوان است و امیدوارم با مطالعه موضعگیری های دوگانه فوق که تنها مربوط به یک مقطع تاریخی از حوادث و رویدادهای پس از انقلاب می باشد، مقصود راقم از بیان عبارت:"بنده با این قبیل جریان سازی ها و القاءات رنگرزان سیاست بیگانه نیستم و با ترفندهای مقطعی آنها کاملا آشنایم و می دانم که هرگاه منافعشان ایجاب کند و خود از فرصت استفاده در انتخابات برخوردار شوند، همچون ملاصدرا با دهها توجیه حوض خالی(بخوانید قبر خالی (را پرآب (بخوانید دارای مرده) نشان می دهند و برعکس هرگاه اقتضا کند و خود به هردلیلی از چنین فرصت هائی محروم شوند، با توسل به دهها توجیه دیگر حوض پرآب(بخوانید قبر پر) را خالی از آب(بخوانید خالی از مرده(نشان خواهند داد"، کاملا روشن شده باشد.
  • بر این اساس بنده نیز در این دور از انتخابات دقیقا با همان استدلال و توجیهات پیشین دوستان ثبت نام کردم. حال چنانچه دست اندرکاران انتخابات مانع از استفاده اینجانب از حق انتخاب شدن و حقوق اجتماعی ام شوند، پرواضح است که راقم نیز با توجه به ساختار و دامنه انتخابات مجلس و ملاحظات خاص و ترکیب داوطلبان هر حوزه انتخابیه، نوعا به دلایل شخصی و منطقه ای از شرکت در انتخابات مجلس اجتناب خواهد کرد و قلبا بسیار خوشحال خواهم شد که مردم و بویژه هموطنانم در آذربایجان نیز در اعتراض به ردصلاحیت غیرقانونی من و افراد شایسته و واجد صلاحیت دیگر و یا عدم حضور نامزدهای مورد نظر خود و غیررقابتی شدن فضای انتخابات و همچنین محروم شدن از "حق انتخاب کردن داوطلب مورد نظرشان"از شرکت در انتصاباتی (با فرض گستردگی رد صلاحیت ها و غیررقابتی شدن انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه) که حاصلی برای بنده و آنها ندارد خودداری کنند،اما هرگز به خود اجازه نمی دهم که برای تحریم انتخابات و یا دعوت مردم به مشارکت حداکثری به روش های دوگانه، غیراخلاقی و پوپولیستی متوسل شوم!
  • ناگفته پیداست که در اینجا روی سخن نگارنده متوجه آندسته از منتقدین و اصلاح طلبانی است که خود را در درون نظام می بینند و برای اصلاح آن تلاش می کنند، نه اشخاص و جریاناتی که خارج از نظام قرار داشته و برای براندازی آن فعالیت می کنند و لاجرم تحریم انتخابات را با هدف نامشروع جلوه دادن نظام تعقیب می کنند. بدیهی است که با رویکرد گروه دوم، در حیات نظام موجود هرگونه مشارکت در انتخابات ناموجه و به منزله تائید نظام تلقی خواهد شد و با منطق سیاسی به چنین جریاناتی نمی توان خرده گرفت، زیرا موضع خود را نسبت به ماهیت و موجودیت نظام مستقر کنونی پیشاپیش اعلام کرده اند

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما