فایل صوتی ميزگرد ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون بررسی تحولات سياسی و انتخابات مجلس در ايران

نمايندگان ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون : فرزانه عظيمی- اتحاد جمهوریخواهان ایران، کريمی- حزب دمکرات کردستان ایران، محسن حيدريان حزب دمکراتیک مردم ایران، محمد مصری- حزب کومه‌له کردستان ایران، کمال ارس- جبهه ملی ایران ـ اروپا، محمد اعظمی- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خليق- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، محمود راسخ- شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، احسان دهکردی- گروه ارتباطات جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران اتحاد جمهوریخواهان ایران...

ضبط و پخش فایل صوتی از سوی ایران گلوبال انجام گرفت

فایل صوتی ميزگرد ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون بررسی تحولات سياسی و انتخابات مجلس در ايران بخش ۱اینجا را کلیک نمائید

نمايندگان ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون : فرزانه عظيمی- اتحاد جمهوریخواهان ایران، کريمی- حزب دمکرات کردستان ایران، محسن حيدريان حزب دمکراتیک مردم ایران، محمد مصری- حزب کومه‌له کردستان ایران، کمال ارس- جبهه ملی ایران ـ اروپا، محمد اعظمی- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، بهروز خليق- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، محمود راسخ- شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، احسان دهکردی- گروه ارتباطات جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، گروه ارتباطات جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.