مثلث امریکا اسرائیل و عربستان در مقابل جمهوری اسلامی

مشهود است که عربستان از نفوذ کافی در بین کشورهای مسلمان عربی و مسلمان آسیایی برخوردار است و توجیه پذیری اتحاد امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی برای هرگونه واکنش با جمهوری اسلامی را بیشتر می کند و به این واکنش ها احساس امنیت و همدردی بیشتری در خاورمیانه ودیگر قاره ها می بخشد امریکا و اروپا و بخصوص اسرائیل برای رودر رویی با افکار عمومی آسیایی ها می توانند از پیش کشیدن عربستان در احساس ناامنی از جانب تهران به آخرین مرحله از کنش ها و واکنش ها پاسخ محکم تری بدهند...

مثلث متساوی الاضلاع سه کشور امریکا اسرائیل و عربستان سعودی در جبهه واحدی بر ضد جمهوری اسلامی کامل شد البته با ابتکار عملی که « سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران » جمهوری اسلامی در پروژه ترور سفیر عربستان در امریکا و طرح حمله به سفارتخانه های اسرائیل و عربستان سعودی در خاک امریکا داشت .

بحث بر سر این نیست که آیا این عملیات تروریستی ناکام واقعیت داشته است یا یک دروغ شاخدار از جانب این سه کشور مثلثی بوده است ؟

اما انچه به نظر می رسد پرونده قطور جنایی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل است برای قضاوت و تصمیم گیری و صدور حکم که به شورای امنیت ارجاع شد و برای قضات« اعضاء » شورای امنیت مشخص و مبرم است که قاتل قاتل است« تروریست » و آیا در اجرای حکم تفاوتی می کند که قربانی این قاتل چند نفر یا چند هزار نفر است که مصداق پرونده جنایی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت می باشد در وجهه جهانی و به خطر انداختن صلح جهانی علاوه بر مخدوش کردن امنیت داخلی در ایران است که البته به نظر می رسد شورای امنیت به مخاطرات داخلی آن نیز خارج از خطرات بین المللی توجه خاصی داشته باشد .

به هر حال پرونده محکومیت جمهوری اسلامی آماده روی میز تصمیم گیری شورای امنیت است چه ثابت بشود در اذهان عمومی قصد ترور سفیر عربستان و حمله به سفارتخانه های عربستان و اسرائیل در خاک امریکا را داشته است یا نداشته است زیرا اسناد تاریخی در طول سال ها عملکرد عملیاتی سپاه قدس سپاه پاسداران در سازمان ملل موجود می باشد و این جلسات تصمیم گیری در شورای امنیت تنها مروری بر پرونده مملوح از اسناد جمع اوری شده است تنها برای امضاء نهایی برای بستن این پرونده ی جنایی سپرده شده است و پیشاپیش باید گفت امضاء شده از شورای امنیت بیرون خواهد امد و پایان این داستان مشخص است که پایانی برای دور طولانی مدت مذاکرات برای رام کردن جمهوری اسلامی خواهد بود .

تشکیل این دادگاه در شورای امنیت سازمان ملل برای جمهوری اسلامی همانند همان دادگاهی ست که برای یک قاتل تشکیل میشود چه قاتل سفیر عربستان باشد چه ندا و سهراب و یا چند هزارزندانی سیاسی عقیدتی که به رگبارمسلسل و به دست طناب دار اعدامشان سپردند ویا دیگر قتل ها و ترور هایی که در داخل وخارج از ایران صورت گرفته است بدینسان می توان حدس زد که روز محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاه جهانی رسیده است و ترور سفیر عربستان سعودی تنها یک بهانه برای سازمان ملل و شورای امنیت است و یک بهانه درشت تر برای تروریست خواندن شخص آیت الله خامنه ای و گنجاندن نام رهبر فعلی جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا در لیست تروریستی امریکاست چرا که به نظر می رسد به این نتیجه رسیده اند که نام آیت الله خامنه ای در چنین لیستی خالی می باشد واحتمالا نام خامنه ای در چنین لیستی قرار خواهد گرفت چرا که اگر قرار است سپاه قدس محکوم شود لازم است که فرمانده کل قوا در تیررس انتقاد قرار بگیرد و این افشاگری ها از طرح ترور سفیرعربستان و حمله به سفارتخانه ها و ارجا ع این پرونده به شورای امنیت می تواند توجیه پذیری قرار دادن نام آیت الله خامنه ای در لیست سیاه امریکا باشد برای برخورد جدی شورای امنیت با این پرونده .

اما برگردیم به اتحاد مثلث امریکا « حمایت 27 کشور اروپایی از امریکا » و اسرائیل و عربستان سعودی بر ضد جمهوری اسلامی واقعیتی هست که باید پذیرفت که تشکیل دهنده ضلع سوم این مثلث عربستان سعودی می باشد که با کمی تاخیر اما شتاب زده وارد این جرگه شده است که باید گفت ترس عربستان از تحولات اخیر منطقه و انقلاب های صورت گرفته در کشورهای عربی باعث کشش عربستان به جمع امریکا و اسرائیل و اروپا شده است .

مهم ترین ابتکار عمل برای فشار به جمهوری اسلامی و پیوستن عربستان به این جمع بیشترین ترس از مراسم هرساله حج در کشور عربستان است با توجه به دگرگونی های منطقه عربی در خاورمیانه ووحشت عربستان از جانب ایران این کشش را چند برابرکرده است تا بتواند جلوی اقدامات تحریک امیز ایران را در مراسم حج و تحریک مسلمانان عربستان به قیام را از بین برده باشد اگر در مصر و تونس و لیبی و دیگر کشورها با چند روز و چند ماه تظاهرات گسترده یک حکومت راسرنگون کردند و می کنند چرا در عربستان سعودی حجاج ایرانی که عمدتا می توانند وابستگان سپاه و بسیج و حزب الله صادراتی از جانب جمهوری اسلامی به عنوان حجاج به عربستان نباشند ؟ صدها هزار حجاج ایرانی هرساله به راحتی وارد عربستان میشوند و می توانند ظرف چند روز عربستان را به شورش و بلوا و انقلاب بکشانند در حالیکه عربستان از چنین موهبتی برای اقدام متقابل برخوردار نیست و نمی تواند چنین نیروی عظیم و وابسته دولتی را به ایران گسیل کند.

شاید بیشتر از اسرائیل درحال حاضر عربستان سعودی باشد که اسکلت نظام خویش را توسط جمهوری اسلامی در خطر می بیند و قبل از خطر جدی از جانب رژیم اسلامی ایران مایل است کابوس سرنگونی توسط این رژیم را از خود برهاند .

و اینک امریکا و اسرائیل که طرف حساب مشغله های دراز مدت با جمهوری اسلامی بوده اند نه تنها در بین کشورهای عربی تنها نمانده اند بلکه با وارد شدن عربستان سعودی در این مسیر احساس امنیت بیشتری می کنند و با جدیت بیشری مایل به برخورد با جمهوری اسلامی خواهند بود .

می توان گفت بی دلیل نیست که حادثه ترور سفیر عربستان در امریکا و حمله به سفارتخانه این 2 کشور مد نظر در شورای امنیت به طور ناگهانی برملا می شود وبرای ما یک شبه این طرح تروریستی کشف و یک شبه افشا و یک شبه تصمیم به تصمیم گیری می شود که با این طرح تروریستی چه باید کرد ؟

اما چرا عربستان چرا در خاک امریکا چرا اسرائیل ؟

ایا تمام این چراها به این جواب احتمالی ختم نمی شود که موضع ترس عربستان از جانب تهران به اوج خود رسیده است و عربستانی که ثبات سیاسی خویش را بیشتر از هر زمانی در خطر می بیند و سابقه جمهوری اسلامی در به آشوب کشیدن در عربستان را قبلا لمس کرده است و بار دیگر احساس می کند که مبدا و شروع آن می تواند از تهران صورت بگیرد همان طور که جنگ عراق و ایران صورت گرفت و صدام حسین همان احساس ناامنی را نمود که اینک عربستان سعودی به آن دچار شده است .

اما عربستان به تنهایی نمی تواند همچون عراق وارد جنگ با ایران بشود و پذیرش اینکه بتواند به تنهایی به ایران حمله کند را ندارد و منطقی به نظر نمی رسد که دست به چنین اقدامی بزند اما 2 خط موازی پیش رو دارد که سال ها درگیر برخورد لفظی و سیاسی با جمهوری اسلامی بوده اند وهستند امریکا و اسرائیل پس چه بهتر که این 2 خط موازی را عربستان به 3 ضلع کامل و سربسته تبدیل کند ویکی از این 3 ضلع متساوی الاضلاع به هم پیوسته بشود تا مستقیم با جمهوری اسلامی برخورد نظامی نداشته باشد راحت می تواند با تکیه بر جایگاه کوبنده ی امریکا و اسراییل این بار مسئولیت را از روی شانه های خود برداشته بر دوش این 2 کشور بگذارد .

اما خاصیت به هم پیوستن با این کشور« عربستان سعودی » چیست و خاصیت به هم پیوستن این 3 کشور« امریکا اسرائیل عربستان » در این هماهنگی چه می تواند باشد :

مشهود است که عربستان از نفوذ کافی در بین کشورهای مسلمان عربی و مسلمان آسیایی برخوردار است و توجیه پذیری اتحاد امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی برای هرگونه واکنش با جمهوری اسلامی را بیشتر می کند و به این واکنش ها احساس امنیت و همدردی بیشتری در خاورمیانه ودیگر قاره ها می بخشد امریکا و اروپا و بخصوص اسرائیل برای رودر رویی با افکار عمومی آسیایی ها می توانند از پیش کشیدن عربستان در احساس ناامنی از جانب تهران به آخرین مرحله از کنش ها و واکنش ها پاسخ محکم تری بدهند در سایه آرامش افکار عمومی به خصوص در قاره آسیا و وجود امریکا و اسرائیل نیز اتوماتیک وار موهبتی خوشایند برای عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی خواهد بود .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.