فایل سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره « ترور سفیر عربستان»

سه شنبه18 اکتبر ،جهانگیر لقایی ، حمید برهانی ، دلیر کردستانی ، روشن ، ناهید حسینی ، آزادی، چارلی و... بحثی پیرامون «ترور سفیر عربستان ، دام ، توطئه غرب و یا قصد ترور واقعی از جانب رزیم و یا جناح های رقیب ؟» نظرات متفاوتی پیرامون این موضوع ارائه نموده اند که در لینک زیر آرشیو شده است:

فایل سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره « ترور سفیر عربستان» اینجا را کلیک کنید

سه شنبه18 اکتبر ،جهانگیر لقایی ، حمید برهانی ، دلیر کردستانی و... بحثی پیرامون «ترور سفیر عربستان ، دام ، توطئه غرب و یا قصد ترور واقعی از جانب رزیم و یا جناح های رقیب ؟» نظرات متفاوتی پیرامون این موضوع ارائه نموده اند .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.