کاوش- کنگرە ملی کرد قسمت 1 مهمان برنامه: دکتر صالح عمر

کاوش- ویژە برنامە کنگرە ملی کرد قسمت 1

مهمان برنامە :دکتر صالح عمر 

http://kurdch.tv/default.aspx

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.