ویدئو کلیب سخنرانی در اتاق فرهنگ گفتگو تحت عنوان :دهسال پس از اا سپتامبر

پس از گذشت ۱۰ سال، این حادثه چه تاثیری برای خاورمیانه بر جای گذاشته است. ایا این حادثه تروریستی بر میزان نقش اسلام سیاسی در منطقه افزود ؟ آیا موجب رها شدن بند های استبدادی در منطقه شد و جنبش سیاسی خاورمیانه بسمت دمکراسی خواهی پیش می رود و یا بر عکس موجب ماندگاری استبداد در منطقه شده است؟ سخنرانان عبارت بودند از : احمد تقوایی ، جهانگیر لقایی ، پیروز و کیانوش توکلی . شایان ذکر است که در این ویئو کلیب تنها بخش هایی از سخنانان شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو فیلم برداری شد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.