سخنرانی دراتاق فرهنگ گفتگو:دهسال پس از اا سپتامبر وضیعت رزیمهای دیکتاتوری و نقش اسلام سیاسی

پس از گذشت ۱۰ سال، این حادثه چه تاثیری برای خاورمیانه بر جای گذاشته است. ایا این حادثه تروریستی بر میزان نقش اسلام سیاسی در منطقه افزود ؟ آیا موجب رها شدن بند های استبدادی در منطقه شد و جنبش سیاسی خاورمیانه بسمت دمکراسی خواهی پیش می رود و یا بر عکس موجب ماندگاری استبداد در منطقه شده است؟ سخنرانان عبارت بودند از : کیانوش توکلی ؛ پیروز ، احمد تقوایی و جهانگیر لقایی......

پس از گذشت ۱۰ سال، این حادثه چه تاثیری برای خاورمیانه بر جای گذاشته است. ایا این حادثه تروریستی بر میزان نقش اسلام سیاسی در منطقه افزود ؟ آیا موجب رها شدن بند های استبدادی در منطقه شد و جنبش سیاسی خاورمیانه بسمت دمکراسی خواهی پیش می رود و یا بر عکس موجب ماندگاری استبداد در منطقه شده است؟ سخنرانان عبارت بودند از : کیانوش توکلی ؛ پیروز ، احمد تقوایی و جهانگیر لقایی......

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.