قیام پنجم شهریور آذربایجان، نخستین قیام زیست محیطی تاریخ ایران و خاورمیانه

تاکنون اکثر اعتراضات احزاب سبز محدود و در قالب تظاهراتهایی عمدتا نرم در دفاع از محیط زیست بوده است. اما آنچه که در روز پنجم شهریورماه سال 1390 در دو کلانشهر تبریز و اورمیه به وقوع پیوست و همراه با حمایت وسیع و قاطع مردمی در سراسر آذربایجان جنوبی و ایران مواجه شد، قیامی کاملا منحصر بفرد دست کم در تاریخ ایران و آذربایجان محسوب میشود.

 در تاریخ مبارزات ملل مختلف، منشاء اکثر قیامهای مردمی عمدتا مسائل اقتصادی، رواج تبعیض و بی عدالتی، اختناق و حاکمیت انحصاری یک قوم و یا یک اعتقاد، استبداد سیاسی و مبارزه با بیگانگان بوده است. بگونه ایکه در صفحات تاریخ مبارزات ملتهای جهان می توان هزاران مورد را در این خصوص بیان کرد. اما قیام وسیع مردمی برای دفاع از محیط زیست حتی در کشورهای اروپائی امروز که از هزینه پایین، احزاب قدرتمند سبز و نیز رسانه های بسیار شفاف برخوردارند نیز تقریبا مشاهده نمی شود. تاکنون اکثر اعتراضات احزاب سبز محدود و در قالب تظاهراتهایی عمدتا نرم در دفاع از محیط زیست بوده است. اما آنچه که در روز پنجم شهریورماه سال 1390 در دو کلانشهر تبریز و اورمیه به وقوع پیوست و همراه با حمایت وسیع و قاطع مردمی در سراسر آذربایجان جنوبی و ایران مواجه شد، قیامی کاملا منحصر بفرد دست کم در تاریخ ایران و آذربایجان محسوب میشود.

برگرفته از: 
www.azadtribun.net/index.php/fa
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.