مذاکره ایران و آمریکا (سخنرانان کیانوش توکلی، پاشا، جهانگیر)

فایل صوتی  برنامه  اتاق فرهنگ گفتگو برنامه ای در ارتباط با مذاکرات مستقیم ایران و امریکا و استقبال وسیع مردم ایران ازآن ، واکنش افراطیون دو طرف و دیدگاههای متفاوت اپوزیسیون و همین طور نگرانی روسیه ، عربستان و قطر از حل مسئله هسته ای و احتمال عادی شدن روابط ایران و امریکا و.... سخنرانان بخش اول کیانوش توکلی، پاشا، جهانگیر لقایی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.