یک فاجعۀ پرابعاد ـ بخش دوم

در۲۵-مین سالگرد فاجلۀ ملی، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، خانم انصاری، و آقایان پورنقوی و علیجانی در میزگردی به بررسی جهاتی از این فاجعه نشسته اند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.