«نرمش قهرمانانه» تاکتیک و یا تغییر استراتزیک جمهوری اسلامی ؟

فایل صوتی  سخنان کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی و... در باره انتخاب حسن روحانی و اقدامات دیپلماتیکی که توسط دولت جدید اتخاذ شده است وهمچنین تائید ضمنی رهبر نظام از این روند تحت عنوان «نرمش قهرمانه » در دیپلماسی ایران و نگرانی برخی از فرماندهان سپاه و....، این سئوال را در سطح ایران و جهان طرح کرده است که ایا براستی بایستی به این روند امیدوار بود که تغییرات جدی در سیاست ژئو پلتیک ایران رخ داده است ویا اینکه انطور که برخی از مخالفین می گویند« نرمش قهرمانه» تاکتیکی برای گمراه کردن قدرت های غربی و خریدن وقت برای ساخت بمب اتمی بوده و عمق استراتژیک ندارد؟

سه شنبه 24 سپتامبر ساعت 21، پالتاک/ اتاق فرهنگ گفتگو

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.