سرزمین ایرانم به زودی شاد خواهی شد

سرزمین ایرانم به زودی شاد خواهی شد/
برگ و بارت خشکیده بدان آباد خواهی شد/
در حصار دست دشمنی دستش شکسته باد/
ایستاده همچون قله ای آزاد خواهی شد

سرزمین ایرانم به زودی شاد خواهی شد

برگ و بارت خشکیده بدان آباد خواهی شد

در حصار دست دشمنی دستش شکسته باد
ایستاده همچون قله ای آزاد خواهی شد

چو نسیم سر خورده نبینمت تو را هرگز
روزموعود طوفان و خروش باد خواهی شد

خشم وعصیانت اگرچه پنهان گشته اینک آه
آتش زیر خاکستر خرداد خواهی شد

آتشی کز جان شعله برآرد بر ستم گرها
تو بدان ویران خواهند شد بنیاد خواهی شد

این سکوتت می دانم شکسته می شود روزی
گرچه خاموشی دانم پرا ز فریاد خواهی شد

با جوانان دل خسته از اعدام ها زندان ها
همصدا همره همسنگر و همزاد خواهی شد

دورخواهی زد این روزهای مرگ و وحشت را
من به چشمم می بینم که تو دلشاد خواهی شد

داغ جانسوز سهراب ها اشکان نداها آه
گر چه شیرین بود اما تو چون فرهاد خواهی شد

بشنو ای میدان نحس غلتیده به خون ما
خفته درخون آزادی همان شهیاد خواهی شد

لندن 21 بهمن 90 13 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شعری سنگین و زیبا سروده اند این سرکار خانم
میدانم آن روز خروش همگانی ایرانیان بر تعفن اسلام و باقی مانده دزدان و عارت گران و جنایت کاران از 1400 سال پیش تاکنون بسیار سهمگین خواهد بود و زنان سرزمین من خواهرانم و مادران این سرزمین سلحشوران پیشتاز خواهند بود و چه افتخاری بالاتر از این که یک بار برای همیشه دزدان آخوند و دکان داران این دین رذالت بار برای همیشه واقعا برای همیشه از بین رفته و سرزمین مان سرزمین ایرانیان بدست ایرانیان اداره شود آن روز خواهد رسید و روزشادمانی ایرانیان خواهد آمد.

نظر: 
این شاالابه آمدی آن روزیم