کاوش - قرارداد آمریکا و افغانستان / وضعیت مردم بلوچ

کاوش - قرارداد آمریکا و افغانستان / وضعیت مردم بلوچ

مهمانان برنامه : دکتر محمد حسن حسین بر -  دکتر عبدالستار دوشوکی

http://kurdch.tv/default.aspx

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.