اطلاعیه کمپین " نه به اعدام جوانان کورد "

بە ابتکار و تلاش اتحادیە ملی دانشجویان کورد و کمپین "نە بە اعدام جوانان کورد" تجمع اعتراضی نسبت بە اعدام زندانیان سیاسی کورد برگزار می‌گردد.
این تجمع اعتراضی در هولیر (اربیل ) پایتخت اقلیم کردستان، روز پنجشنبە (٣١/١٠/٢٠١٣) ساعت ١٠ صبح از مقابل پارک سامی عبدالرحمن بە سمت مقرسازمان ملل در این شهرخواهد بود. این حرکت خواستار محکوم کردن اعدام تمامی فعالان سیاسی- مدنی کورد از جملە حبیب اللە گلپری‌پور و رضا اسماعیلی کە بدون برگزاری دادگاە عادلانە و حق برخورداری از وکیل، مظلومانە اعدام شدند و همچنین بر

 بە ابتکار و تلاش اتحادیە ملی دانشجویان کورد و کمپین "نە بە اعدام جوانان کورد" تجمع اعتراضی نسبت بە اعدام زندانیان سیاسی کورد برگزار می‌گردد.

این تجمع اعتراضی در هولیر (اربیل ) پایتخت اقلیم کردستان، روز پنجشنبە (٣١/١٠/٢٠١٣) ساعت ١٠ صبح از مقابل پارک سامی عبدالرحمن بە سمت مقرسازمان ملل در این شهرخواهد بود. این حرکت خواستار محکوم کردن اعدام تمامی فعالان سیاسی- مدنی کورد از جملە حبیب اللە گلپری‌پور و رضا اسماعیلی کە بدون برگزاری دادگاە عادلانە و حق برخورداری از وکیل، مظلومانە اعدام شدند و همچنین برای جلوگیری از اعدام سایر زندانیان سیاسی کورد بالاخص زانیار و لقمان مرادی است. 
شرکت در این تجمع اعتراضی با هدف برچیدەشدن "اعدام" در راستای تحقق یک سیستم حقوقی- سیاسی انسانی می‌باشد.

اتحادیە دانشجویان کورد و کمپین "نە بە اعدام جوانان کورد"  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.