گردهمایی اعتراضی ایرانیان مقیم ترکیه به مناسبت سالروز بیست و دوم بهمن