گزارش کمپین "نە بە اعدام جوانان کرد"

کمپین "نە بە اعدام جوانان کرد" با پیشگامی اتحادیەی ملی دانشجویان کرد حرکت اعتراضی بە نسبت اعدامهای اخیر را در هولیر (اربیل) پایتخت اقلیم کردستان برگزار کرد

کمپین "نە بە اعدام جوانان کرد" با پیشگامی اتحادیەی ملی دانشجویان کرد حرکت اعتراضی بە نسبت اعدامهای اخیر را در هولیر (اربیل) پایتخت اقلیم کردستان برگزار کرد. این مراسم روز پنجشنبە ٣١/١٠/٢٠١٣ برابر با ٩ آبان ماه ساعت ١٠ صبح در مقابل درب پارلمان کردستان بە نشانەی اعتراض بە نسبت اعدامهای اخیر جوانان کرد بە دست حاکمان رژیم ایران و احتمال اعدام چند زندانی سیاسی دیگر کرد، برگزار گردید. این مراسم با سرود ملی "ئەی رەقیب" و یک دقیقە سکوت بە احترام شهیدان کردستان آغاز گردید. قرائت بیاننامە‌‌ی خطاب بە پارلمان کردستان توسط علی اسمائیل نژاد از هیئت اجرایی کمپین و تقدیم این بیاننامە بە چند تن از اعضای پارلمان، گوران آزاد و عدنان عثمان کە طی اقدامی بی‌سابقە بە پیشواز معترضان آمدە بودند بخش اول مراسم را تشکیل داد. معترضان با حمل پلاکاردهای اعتراضی و عکس شهیدان اخیر کردستان، حبیباللە گلپری پور و رضااسمائیلی و زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام زانیار و لقمان مرادی و منصور آروند سایر زندانیان سیاسی کە حبس طولانی مدت دارند من جملە صدیق کبودوند و نیز روزنامە نگاران در بند مسعود و خسرو کوردپور بە سمت مقرسازمان ملل حرکت کردند. طی حرکتی ابداعی کلیدهایی بە رنگ بنفش کە نشان از راه‌ حل مشکلات ملت کرد دردولت روحانی بود، طراحی گردید کە طناب اعدام از آن آویزان بود این کلیدها نماد‌ی از اعدام بە مثابەی تنها پاسخ ملت کرد در دولت ایران بود. لیست برنامەهایی کە مقابل درب سازمان ملل برگزار گردید

١-قرائت پیام کمپین توسط فردین کریمی از اعضای کمپین

٢-خواندن شعر و اجرای قطعات موسیقی حماسی

٣-ارتباط تلفنی پدر شهید حبیب اللە گولپری پور و پیام او بە کمپین

٤-قرائت پیام انجمن "زێد " توسط مصطفی شیخە

در خاتمە هیئتی چهار نفرە عبارت از حسین عبداللە، آتوسا مرادی، سیلوانا بایزید پور و زینب بایزیدی بە نمایندگی از کمپین با در دست داشتن پیام و درخواست معترضان بە مقر سازمان ملل رفتە و از سوی آقای سوکول کوندی، مسئول منطقەایی دفتر سازمان ملل در هولیر(اربیل) و عزیز برزنجی مسئول سیاسی یونامی(نمایندەی سازمان ملل جهت همکاری در عراق) بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. این هیئت بە ذکر موارد متعدد پایمال شدن حقوق بشر در ایران اشارە داشتە و اسامی ٤٦ زندانی سیاسی کرد در زندانهای ایران را کە احتمال اعدامشان می‌رود تقدیم مسئولین سازمان ملل کردند و زینب بایزیدی کە خود چهارسال و نیم در زندانهای ایران تحت شکنجە و آزار قرار گرفتە و از همکاران صدیق کبودوند در زمینەی حقوق بشر بود در مورد مشکلات زندانیان سیاسی و زنان و بە ابعاد مختلف پایمال شدن حقوق بشر در ایران پرداخت. در خاتمە آقایان سوکول کوندی و عزیز برزنجی قول مساعد در انتقال درخواست این هیئت را بە مقامات سازمان ملل در بغداد و ژنو و نیویورک دادند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.