بحث در مورد کشتارهای بلوچستان در تلوزیون اندیشه

بحث در مورد کشتارهای بلوچستان در تلوزیون اندیشه

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.