چرا پهپاد آمريكا حكيم الله محسود را اكنون كشت؟

حکیم الله محسود رهبر کشته شده طالبان را در تلویزیون دیده بودم. جوان و 34 ساله بود. میگفت حاضر به مذاکره با پاکستان و آمریکا هست. کشتن رهبر طالبان توسط آمریکا در چنین شرایطی تعجب تمامی ناظران را برانگیخت. این عمل بدان معنی است که آمریکا ارزشی برای مذاکره با طالبان قائل نیست و نیز از رادیکال شدن گروه طالبان نیز باکی ندارد و سوال اینجاست که چرا؟

 در شرایط پس از سرنگونی بلوک شرق نگاه استراتژیک سیاسی و جغرافیایی آمریکا به جهان تغییر کرده است. جهادیانی که زمانی در جنگ بر علیه کمونیزم با آمریکا در یک سنگر بودند پس از سقوط شوروی اهمیت ناچیزی برای غربی ها و بخصوص آمریکایی ها دارند. پس از واقعه یازده سپتامبر آنها دیگر بجز «موی دماغی» نیستند که باید آنها را از جا کند. امروز خیال آمریکا از امنیت داخلی خود از بابت تهدیدهایی مانند بمبگذاران انتحاری راحت است و تهدیدی حس نمی کند. تهدیدی هم اگر باشد حد اکثر در حدی اندک خواهد بود. در مورد تهدیدهای اجتماعی و کشتارها آنچه در اخبار میخوانیم تنها تک و توک در سال و توسط یکی دو نفر آمریکایی در اثر مشکلات روانی رخ میدهد و ربطی به تروریسم سیاسی خارجی ندارد. آمریکا تونسته است مرزهای خود را در مقابل تروریسم خارجی حفاظت کند و خیالش راحت است. لذا زدن رهبر طالبان یا دیگر تروریستها در هر کجای مناطق آشوب زده مانند لیبی و عراق تاثیری بر منافع اقتصادی آمریکا و امنیت داخلی آن نخواهد داشت. لذا آمریکا سیاست «ادب کردن طالبان» و سایر تروریستها را ادامه خواهد داد. این که پیامدهای آن برای افغانها و پاکستانی ها مشکل آفرین خواهد بود امروزه  و پس از ریزش بلوک شرق دیگر مشکل آمریکا نیست.

پس از فروریزی بلوک شرق استراتژی جهانی آمریکا تغییرکرده است. پاکستان و افغانستان برای آمریکا چیزی بجز چاههای پر نشدنی کمک های خارجی نیستند و نفعی برای این کشور ندارند. حتا دشمنی این دو کشور با آمریکا نیز برای آمریکا چندان اهمیتی ندارد. هر دو کشور فقیر و خواهان کمک هستند در عین حال که دست گدایی شان طرف آمریکا دراز است اما آینده شان در دهه های آینده با چین و روسیه رقم خواهد خورد و این امری نیست که از چشم آمریکا پنهان بماند. امروز آنقدر ایران و نفت آن برای آمریکا در الویت قرار دارد پاکستان و افغانستان در این الویت قرار ندارند. برای آمریکا همینقدر که دست طالبان از منابع یک کشور مثل افغانستان کوتاه شود که تامین ترورهایی نظیر یازده سپتامبر از عهده اش خارج باشد کافیست.

پیام اصلی آمریکا با زدن رهبر طالبان این است که مذاکره با طالبان شاید مشکل افغانستان و طالبان باشد اما مشکل آمریکا نیست و آمریکا میخواهد نشان بدهد که امنیت داخلی اش مهمتر از سرنوشت حکومتهای افغانستان و پاکستان است. آمریکا نشان میدهد که برایش مهم نیست که سرنوشت معامله بین طالبان و حکومتهای پاکستان و افغانستان به کجا میرسد بلکه مهم این است که این پیام را به تروریستها از هر رقم برساند که دست انتقام آمریکا حتا پس از سالها از گریبان آنها کوتاه نخواهد بود و هرکجا بتواند آنها را به سزای عمل شان خواهد رساند. آمریکا میخواهد به تروریست ها این پیام را برساند که دست انتقام آمریکا دراز است و گذشت زمان و مذاکره نمی فهمد و تروریستهایی که منافع این کشور را مورد حمله قرار دهند بهای فعالیت های شان را در نهایت روزی در هرکجا که باشند با دادن جان شان خواهند پرداخت و بهتر است قبل از هر حرکتی به این مهم خوب بیاندیشند.

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.