رفتن به محتوای اصلی

گردهمایی اعتراضی ایرانیان مقیم ترکیە در اعتراض بە جنایات جمهوری اسلامی و بشار اسد
12.02.2012 - 05:39

گزارش ازگردهمایی اعتراضی ایرانیان و پناهجویان مقیم ترکیە در اعتراض بە جنایات جمهوری اسلامی و بشار اسد و همبستگی  با مردم سوریە و حمایت از فراخوان ٢٥ بهمن در ایران...

بە نام آزادی

در سالروز ٢٢ بهمن و سالگرد انقلاب ٥٧  و در آستانە  فراخوان سراسری جنبش سبز در ٢٥بهمن،  گردهمایی و فراخوانی اعتراضی بە نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از فراخوان جنبش مردمی امروزدر کشور ترکیە شهر آنکارا برگزار گردید.

این فراخوان و گردهمایی اعتراضی کە گروه های گوناگون فکری و سیاسی و حقوق بشری و پناهجویان ایرانی و سوریە ای مقیم ترکیە در آن حضور داشتند در بعد از ظهر روز ٢٢ بهمن در مرکز شهر آنکارا برگزار گردید...در این گرد همایی کە با حضور وهمبستگی با اپوزیسیون ومخالفان دولت سوریە انجام شد برهمدلی وهمبستگی دو ملت ایران و سوریە علیە نظام های دیکتاتور و جنایت کار بشار اسد و خامنە ای  تاکید شد...این گردهمایی با سرود ای ایران آغاز و با سر دادن شعارهای: (نە شرقی نە غربی ،دولت سبز ملی\ استقلال آزادی، جمهوری ایرانی\مرگ بر اصل ولایت فقیە\ از تهران تا دمشق، اتحاد اتحاد\ ایران سوریە ،رفراندوم رفراندوم\ تجاوز جنایت .ننگ بر  \ زندانی سیاسی آزاد باید گردد\ سرود یار دبستانی و ...ادامە پیدا کرد.

شرکت کنندگان دراین مراسم با بە نمایش گذاشتن تصاویر رهبران شناختە شدە جنبش سبزو زندانیان سیاسی و محکومین بە اعدام مراتب اعتراض خود را از حبس و زندانی کردن آقایان موسوی و  کروبی و زهرا رهنورد و همچنین سایر زندانیان جنبش ابرازو حمایت خود را از فراخوان ٢٥ بهمن در ایران اعلام کردند ...نکتە جالب توجە این گردهمایی حضور چشمگیر معترضین سوری مخالف حکومت بشاراسد بود کە شعارهایی را در همبستگی با مردم ایرن و علیە دیکتاتوری خامنە ای سر دادند و همچنین ایرانیان معترض در بیانیە ای مراتب همبستگی و همدلی خود را با مردم سوریە و محکوم کردن جنایات بشار اسد اعلام کردند...از نکات قابل توجە این گردهمایی کە توجە بسیار از مردم ترک در مرکز شهر آنکارا را بە خود جلب کردە بود نقالی خانم ساقی عقیلی مشهور بە "ندا آفرید " بود کە با سبک نوین و زیبای نقالی خویش در انتقاد از ولایت فقیە بەهنرنمایی پرداخت ...

در پایان این مراسم بیانیە ای از سوی گروه های و انجمنهای برگزار کنندە خواندە شد کە در آن با اشارە بە انحراف در انقلاب ٥٧ وبرشمردن جنایات انجام شدە از کشتارو تیرباران سران رژیم گذشتە تا کشتار گروه های مخالف ولایت فقیە از گروه های چپ مارکسیستی و مجاهدین حاضر در انقلاب و همچنین ایجاد بحرانهای سیاسی اشغال سفارت آمریکا و مشکلاتی کە برای دولت موقت پیش آمد و همچنین حذف بنی صدر و ادامە جنگ برای پیشبرد منافع  گروه حاکم و...کە در نهایت بە اختیارات فراقانونی رهبری و بە ایجاد این حکومت جور در ایران انجامیدە، و با این همە " جنبش سبز مردم ایران در سال ۸۸ نشان داد ۳۳ سال سرکوب،زندانی،شکنجه و تبعید هیچ کدام باعث نگردید که مردم در راه آزادی و عدالت از جانفشانی هایشان دست کشند و با ایستادگی فعالان سیاسی و اسرای جنبش و با پایداری رهبران آن – که اینک یک سال از حصرشان میگذرد و تاکنون هیچ گاه به جنبش پشت نکرده اند – توانسته ایم رژیم را بیش از پیش مستاصل نماییم".

ودر ادامە با اشارە بە جانباختگان خروش مردمی جنبش سبز در سال گذشتە در روز ٢٥ بهمن  زندەیادان صانع ژالە و محمد مختاری و همچنین آغاز حبس خانگی رهبران جنبش،و اینکە  در شرایطی کە کشور در خطر جنگ قرار گرفتە جمهور اسلامی در سرکوب آزادیخواهان سوری بە رژیم آن یاری می رساند ، از حضور مردم در روز ٢٥ بهمن ١٣٩٠ حمایت و پشتیبانی کردند...در پایان این بیانیە خطاب بە گروهای اپوزیسیون گفتە شد کە:"بی گمان عدم توجه اپوزیسیون و کوتاهی در راه همبستگی تداوم نقض حقوق بشر ، سقوط اقتصاد ایران و نیز پیگیری ماجراجویی های رژیم در عرصه ی سیاست خارجی را به دنبال دارد که این روند بهانه را به دول خارجی خواهد داد که به بهانه ی بسط دموکراسی به مرز های کشورمان تجاوز کنند ، خطری که تمام دستاورد های آزادی خواهانه ی صد ساله ی مردم ایران را بر باد خواهد داد."

این مراسم بە ابتکار و فراخوان انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت)ایران،انجمن حمایت از پناهجویان ترکیە \نوشهیر ،کانون همبستگی ایرانیان برای دموکراسی و گروهی از فعالان وکنشگران سیاسی و مدنی در کشور ترکیە برگذار گردیدە بود.

گفتنی ست در این تجمع شعارهایی در جهت وحدت مخالفان حکومتهای دیکتاتوری جمهوری اسلامی و سوریه توسط هر دو گروه سر داده شد .

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.