موافقت و یا مخالفت با شعار مرگ بر آمریکا در اتاق فرهنگ گفتگو

بعد از نرمش قهرمانه علی خامنه ای , بازهم پرچم سوزی و شعار مرگ بر امریکا؛ سازمان یافته تر از قبل در ایران شنیده شد. سئوال این است که این شعار بسود کیست؟ وایا در ادامه ستیزه جویی رزیم اسلامی، این شعاربه « مرگ جمهوری اسلامی ایران» مبدل خواهد شود؟ ویا به بقای ان کمک می کند؟ این برنامه سه شنبه5 نوامبر 2013 ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی _ در باره « سرانجام شعار مرگ بر امریکا به کجا می انجامد؟ بحث شد. در این فایل صوتی الیجان ، علاءالدین فتح راضی ، پویان ، کیانوش توکلی

موافقت و یا مخالفت با شعار مرگ بر آمریکا

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.