فراخوان کمپین نه به اعدام جوانان کرد

فراخوان کمپین نه به اعدام

مردم آزادیخواه کردستان

کردهای ایرانی مقیم اقلیم کردستان

 در اعتراض بە موج جدید اعدام جوانان کورد،

کمپین " نە بە اعدام جوانان کورد " و انجمن " زد" ، اقدام بە برگزاری اعتراض مدنی در مقابل کنسولگری رژیم ایران در اربیل نمودە است.

زمان : جمعە ٨/١١/٢٠١٣، ساعت ١٤، از مقابل پارک " شانەدر" در هولیر (اربیل) بە سمت کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی. 

شرکت شما آزادیخواهان و مبارزان کورد نشانەی وفاداری بە نسبت مقاومت و مبارزەی زندانیان سیاسی می‌باشد

 

 


 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.