نا گفته های دربار؛گفت وگو با سیامک زند- مسول خبرنگاران خارجی

گفت و گوی سعید سلطانپور- تهیه کننده و مجری برنامه سیاسی اجتماعی راه حل با سیامک زند - مسول خبرنگاران خارجی دربار محمدرضا شاه در مورد ناگفته های دربار- ورود به دربار - بولینگ با شاه - علت جدایی شاه از ثریا - رابطه شاه با پروین غفاری - قهر ثریا از شاه و ترک ایران - روزنامه نگاران منسوب به ساواک دربار- منصوره پیرنیا و سیما دبیر آشتیانی ( کیهان و اطلاعات ) - چگونه اردشیر زاهدی فرح را برای شاه انتخاب کرد. رابطه شاه با زنان دیگر- جدایی شاه از فرح در 5 سا ل آخر 1352 وارتباط فرح با دوست پسرش ...

گفت و گوی سعید سلطانپور- تهیه کننده و مجری برنامه سیاسی اجتماعی راه حل با سیامک زند - مسول خبرنگاران خارجی دربار محمدرضا شاه در مورد ناگفته های دربار- ورود به دربار - بولینگ با شاه - علت جدایی شاه از ثریا - رابطه شاه با پروین غفاری - قهر ثریا از شاه و ترک ایران - روزنامه نگاران  منسوب به ساواک دربار- منصوره پیرنیا و سیما دبیر آشتیانی ( کیهان و اطلاعات ) -  چگونه اردشیر زاهدی فرح را برای شاه انتخاب کرد. رابطه شاه با زنان دیگر- جدایی شاه از فرح در 5 سا ل آخر 1352 وارتباط فرح با دوست پسرش – تلفن بینندگان و فرهنگ همیشگی طرفداران سلطنت طلب

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای سیامک زند علاوه مسئولیت خبرنگاران خارجی‌ در زمان شاه همچنین این مسئولیت تا چند ساله پیش در جمهوری اسلامی داشتند. ایشان چند سال پیش در صدای آمریکا به عنوان مسئول خبرنگاران خارجی‌ شرکت کردند و از سانسور کردن سوالات خبرنگاران خارجی‌ در جمهوری اسلامی دفاع میکردند. ایشان تصمیم می‌گرفتند که کدام خبرنگار اجازه سوال کردن دارند و چه سوالاتی را میتوانند مطرح کنند. لطفا به آرشیو صوتی صدای آمریکا ۷-۸ ساله پیش رجوع کنید.
عدم انتشار شده: 
false