ناصر کرمی: بحران هسته ای ایران ؛ مخالفان و موافقان آن

فایل صوتی / کارشناسان کشورهای غربی بر این نظر هستند که گروههایِ تروریستی و بنیادگرایِ اسلامیسلاحهایِ کشتار جمعی: اتُمی، شیمیایی، بیولوگی، رادیوآکتیو، را یا اکنون در اختیار دارند و یا در اندک زمانی تهیّهءِ و ساختِ آنها برایشان میسر هست. دستیابی به این سلاحهایِ کشتار جمعی از طریقِ خرید و فروشِ طرحها و نقشه هایِ آن در بازار آزاد و از طریقِ شرکتهای خصوصی و یا از سویِ افرادی مانند "مهندس قدیرخان پاکستانی" صورت گرفته است.

 

تروریست هایِ اسلامیِ حکومتی و گروهی پراکنده فقط منتظر زمان و شرایطِ خاصی هستند که این سلاحها را برایِ از بین بردنِ گروهِ عظیمی از انسانها، برایِ مسمومیّت و آلودگیِ محیط زیست و برای ضربه وارد کردن بر گردش و عرصه هایِ اقتصادی، سیاسی فراملّی در عرصهءِ گلوبال، ایجاد رعب و وحشت، اختلال در افکار و روانشناسی جوامع، ایجاد آنارشیسم در امنیّتِ منطقه ای و جهانی، تهدید به تسلیم شدنِ حکومتها به تروریستها و برای تزلزل و به خطر انداختنِ استقلالِ کشورها، بکار گیرند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
دوست گرامی کرمی عزیز، با سلام و دعا بر وجود جلیل تان، در مورد مطالب مذکور اگر کتاب یا جلسه سخنرانی مبذول به نشو حضور میفرمائید، از جمیع جهات یقین به اظهر است، که نظرات شریف، مستدل و گوهربارتان مثل اظهر من الشمس، تصدیق به تفسیر در حافظه کلام، باره قه تدبیراست، و مثال این کلام: "آفتاب آمد دلیل آفتاب" که چون گوهری درخشان، تلالو تبصیر در کان بیان، مایه روشنگری آحاد بباشد. حضور سعادتبار جنابعالی، ترفیع در لحن قوام، و تفسیردرفضل کلام و تدقین درساحت فکور اشراف به محیط است. با تشکر.
عدم انتشار شده: 
false