گفتگو رادیو فرانسه با درویش پور درباره نژادپرستی در اروپا

مهرداد درویش پور معتقد است که تشدید مسلمان ستیزی درکشورهای اروپائی، باعث تقویت نیروهای افراطی هوادار اسلام سیاسی در میان مهاجرین خواهد شد. به این ترتیب افراطیون مسلمان و افراطی های مهاجرستیز برهم اثر مثبت می گذارند و باعث رشد متقابل یکدیگر می شوند.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا، تدارکات و تبلیغات انتخاباتی نیروهای سیاسی مختلف برای شرکت در این انتخابات رنگ و بوی تازه‌ای گرفته است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.