سردادن شعار اعتراضی از سوی زندانیان

به مناسبت ۲۲ بهمن از سوی رسانه های حکومتی، زندانیان بند ۳۵۰ اوین در حمایت از میرحسین موسوی و محکومیت حاکمیت، شعار اعتراضی سر داده اند. «شعارها از بند ٣۵٠ پس از چند دقیقه به گونه ای افزایش یافت که صدای زندانیان تا بهداری اوین نیز شنیده می شد.«برخی از پرسنل زندان نگهبانان شب جمعه وقتی شعار یا حسین میرحسین را می شنیدند آرام و زیر لب با زندانیان بند ٣۵٠ همراهی می کردند.»

به گزارش وبسایت کلمه، همزمان به اعلام تکبیر به مناسبت ۲۲ بهمن از سوی رسانه های حکومتی، زندانیان بند ۳۵۰ اوین در حمایت از میرحسین موسوی و محکومیت حاکمیت، شعار اعتراضی سر داده اند.

کلمه در ادامه به نقل از یکی از منابع در زندان نوشته است: «درحالی که جمعه شب ساعت ٢١ در محوطه زندان مشغول قدم زدن بودم فریاد زندانیان بند ٣۵٠ باعث شد تا به سمت این بند بروم و با نزدیک شدن به درب آن، شعار زندانیان سیاسی شفاف و واضح به گوش می رسید.»

در ادامه گزارش آمده است: «شعارها از بند ٣۵٠ پس از چند دقیقه به گونه ای افزایش یافت که صدای زندانیان تا بهداری اوین نیز شنیده می شد.»

در پایان گزارش آمده است: «برخی از پرسنل زندان نگهبانان شب جمعه وقتی شعار یا حسین میرحسین را می شنیدند آرام و زیر لب با زندانیان بند ٣۵٠ همراهی می کردند.»

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.