کنفرانس پروژه وحدت چپ

کنفرانس پروژه وحدت چپ ساعت ده صبح امروز شنبه 30 نوامبر 2013 برابر با نهم آذر ماه 1392 کار خود را آغاز کرد.
این کنفرانس کار خود را طی دو روز و در 4 پانل انجام خواهد داد.
اولین پانل تحت عنوان "کدام چپ، گدام سوسیالیسم؟" آغاز شد.
ابتدا گزارشی از وضعیت تاکنونی پروژه وحدت توسط آقای علی پورنقوی ارائه شد.
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از اژدر گرامی جهت زحمت انتشار.