مصاحبه با تلویزیون مردم در مورد مسائل بلوچستان

مصاحبه با تلویزیون مردم در مورد مسائل بلوچستان

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر دكتر عبدالستار دوشوكي

نظر : 
مصاحبه با تلویزیون مردم در مورد مسائل بلوچستان
عدم انتشار شده: 
false