اظهار نظرات شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت چپ

در پایان پانل اول کنفرانس، تعدادی از حاضرین به اظهار نظر در مورد مسائل مطروحه از سوی سخنرانان و نقد آنها پرداختند.
در این بخش نظرات سخنرانان به چالش کشیده شد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.