سخنرانی آقای علی پورنقوی در دومین روز کنفرانس وحدت چپ

آقای علی پورنقوی سومین و آخرین سخنران پانل سوم در کنفرانس بود.
وی درباره نوع حزب چپ سخن گفت و یک حزب برنامه ای را شکل مناسب برای چپ عنوان کرد.
تاکید وی در سخنانش بر این امر بود که بجای قطبی کردن اختلافات باید از اختلافات قطبیت زدایی کرد
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.