درخواست های داخلی و بین المللی برای آزادی کروبی، موسوی و رهنورد

بيش از ۴۰۰ فعال سياسی و مدنی ايرانی به « بازداشت و زندانی‌کردن صدها زندانی سياسی» اعتراض کرده و خواستار آزادی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده اند. ویلیام هیگ، وزير خارجه بريتانيا نيز خواستار آزادی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده است.

در بيانيه ۴۰۲ فعال سياسی و مدنی ايرانی آمده است:« ما به بازداشت و زندانی‌کردن صدها زندانی سياسی – عقيدتی و به ويژه حصر و حبس خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ، چهره های شاخص مقاومت جنبش سبز مردم آگاه ايران، معترض‌ايم و با تفاوت و تنوع آرائی که داريم، اما به طور متحد به «کمپين رهايی» که به طور خودجوش در اعتراض به حبس خانگی اين عزيزان شکل گرفته است، می‌پيونديم.»

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزدهای اصلاح طلب معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، دربهمن ماه سال گذشته خواستار برگزاری تظاهراتی در اعلام همبستگی با مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن شدند.

تظاهرات ۲۵ بهمن با سرکوب نيروهای دولتی روبرو شد و مهدی کروبی وميرحسين موسوی به همراه فاطمه کروبی و زهرا رهنورد تحت حصرخانگی قرار گرفتند. فاطمه کروبی پس از مدتی آزاد شد.

امضا کنندگان بيانيه از احمد شهيد، نماينده ويژه حقوق بشر در رابطه با ايران، و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا به وضعيت کليه زندانيان سياسی – عقيدتی در ايران از نظر رعايت قوانين بين‌المللی حقوق بشر و قوانين مربوط به آيين دادرسی در جمهوری اسلامی ايران رسيدگی کنند.

امضاکنندگان اين بيانيه هم چنين از احمد شهيد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا از دولت ايران بخواهند به حصر و حبس يک ساله خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی پايان دهند.

در اين بيانيه تصریح شده است:«حبس خانگی مجازاتی است که در هيچ متن حقوقی در جهان پيش‌بينی نشده و به تصويب هيچ مرجع قانونی در داخل و خارج از ايران نرسيده است. همچنين بازداشت غير قانونی افراد و نگهداری در مکان های نامشخص در عرف سياسی و حقوقی چيزی جز آدم ربايی محسوب نمی شود.»

در پایان این بیانیه فعالان سياسی و مدنی آمده است:«ما از همگان می‌خواهيم به کمپين «رهايی» بپيوندند و با اعتراضات و ابتکارات خود و با هر شکل ممکن صدای مظلوميت زندانيان سياسی ايران از هر فکر و عقيده‌ای که هستند و مخصوصا سه سرو سبز مقاوم در حصر غيرقانونی را به گوش جهانيان برسانند و از حاکمان ايران بخواهند به ظلم خود بر مردم و نقض گسترده حقوق بشر در ايران خاتمه دهند.»

عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، فاطمه حقيقت جو ، کاظم علمداری، رضا عليجانی، مرتضی کاظميان، علی کشتگر، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئينی و حسن يوسفی اشکوری ازجمله امضا کنندگان اين بيانيه هستند.

درهمین زمینه،سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) نيزدر بيانيه ای درآستانه سالگرد تظاهرات اعتراضی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹،اعلام کرده است، از هر تلاشی برای آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر خانم رهنورد و آقايان کروبی و موسوی حمايت می‌کند.

ادوار تحکيم وحدت همچنين خواهان «بازگشت حاکمان به آرای مردم و آزادی کليه زندانيان سياسی» به ويژه رفع حصر از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است. 

درخواست بريتانيا برای آزادی رهبران مخالفان

ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، نیز روزدوشنبه در بيانيه ای ضمن محکوم کردن سرکوب آزادی بيان در ايران، خواستار آزادی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شده است.

ويليام هيگ در بيانيه خود تصريح کرده است:«اکنون يک سال است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ايران به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، همسران اين دو، در حبس خانگی به سر می برند. در ۱۵ فوريه سال ۲۰۱۱ نمايندگان مجلس ايران براساس اتهامات ساختگی خواهان اعدام آنها شدند. (حکومت) ايران طی اين مدت در خواست های جامعه بين المللی را برای آزادی فوری آنها ناديده گرفته است.»

وزير امور خارجه بريتانيا اضافه کرده است:«امروز به جز فاطمه کروبی، همه آنها بدون اين که اتهامی عليه آنان ايراد شده باشد، در بازداشت بسرمی برند. به فرزندان آنها تنها زير نظر (ماموران ) جازه ملاقات داده می شود. (حکومت) ايران مي گويد برای امنيت آنها دست به اين اقدام زده است، اما اين تلاشی بدبينانه برای ساکت کردن صدای آنها و طرفدارانشان است.»

ويليام هيگ همچنين گفته است:«من خواستاری آزادی فوری آنها هستم. آزادی بيان و اجتماعات، حقوقی مسلم و جهانشمول هستند که اصول بنیانی جوامع مدرن را تشکيل می دهند و من تداوم تلاش های (حکومت) ايران برای سرکوب اين حقوق را محکوم می کنم.»

درهمین حال،حزب سبز آلمان و حزب کمونيست فرانسه نیز با انتشار بيانيه هايی خواستار آزادی مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و ساير زندانيان سياسی در ايران شده اند.

منبع: 
رادیو فردا
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.