مجموعه فایلهای صوتی کنفرانس وحدت چپ

کنفرانس وحدت چپ طی دو روز در تاریخ 30 نوامبر و اول دسامبر 2013 در کلن تشکیل شد.
این کنفرانس ادامه کنفرانس های قبلی حضوری و پالتاکی سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، شورای موقت سوسیالیستها و تعداد کثیری از فعالین منفرد جپ بود.

کنفرانس وحدت چپ طی دو روز در تاریخ 30 نوامبر و اول دسامبر 2013 در کلن تشکیل شد.
این کنفرانس ادامه کنفرانس های قبلی حضوری و پالتاکی سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، شورای موقت سوسیالیستها و تعداد کثیری از فعالین منفرد جپ بود.

در این دو روزچهار پانل برگزار شد و سخنرانان کنفرانس نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مورد بحث کنفرانس: کدام چپ، کدام سوسیالیسم و همچنین در مورد مسائل تشکیلات و نوع حزب مورد لزوم چپ و ساختار و روابط آن بیان کردند. پس از هر دور از سخنرانیها، حاضرین در کنفرانس که به دو صورت حضوری و مجازی در آن شرکت کرده بودند،  به بحث و اظهار نظر درباره نظرات سخنرانان پرداختند.

مجموعه زیر فایلهای صوتی کامل سخنرانان و حاضرین را دربر می گیرد.

روز اول، پانل اول:

گزارش علی پورنقوی

گزارش نادر عصاره

سخنرانی احسان دهکردی

سخنرانی بهروز خلیق

سخنرانی شیدان وثیق

سخنرانی منوچهر مقصودنیا

دور اول اظهار نظر شرکت کنندگان در کنفرانس

دور دوم اظهار نظرات شرکت کنندگان در کنفرانس

پانل دوم کنفرانس

سخنرانی بهزاد کریمی

سخنرانی رسول آذرنوش

سخنرانی مهدی فتاپور

روز دوم: پانل سوم

سخنرانی بهروز خلیق

سخنرانی شیدان وثیق

سنخرانی علی پورنقوی

دور اول اظهار نظرات حاضرین

بخش دوم اظهار نظرات حاضرین

پرسش و پاسخ از سخنرانان و جواب به پرسشها

پانل چهارم

بخش پایانی کنفرانس: گزارش نادر عصاره و اظهار نظر شرکت کنندگان

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.