توافقنامه ژنو و مواضع متفاوت در اپوزیسیون / فرجادفر

سه شنبه 10 دسامبر 2013 اتاق فرهنگ گفتگو میزبان یک مناظره پیرامون «تفاوت دیدگاه در مورد توافق هسته ای در میان سیاسیون ایرانی» خواهد بود . فرجادفر و کیانوش توکلی بعنوان سخنران اصلی در این گفتگو شرکت کردند که اینک فایل صوتی سخنان فرجاد فر بعنوان مخالف قرار داد ژنو آماده پخش است.
انتشار از: