عليرضا اربيلي: اشتباهاتي از روند دولتسازي كه نبايد تكرار كرد

با ناكامي روشنفكران و رهبران انقلاب مشروطه، از رسيدن به حكومت قانون، اوتوپي ساده انگارانه اي از جوامع اروپايي در ايران شكل گرفت. بر اساس اين اوتوپي، تبديل جامعه متكثر ايران به يك جامعه ملبس به يك لباس و متكلم به يك زبان، معادل مدرنيزاسيون تلقي مي شد. اين پروژه محصول مشترك يك حس استيصال توأم با آرزوي زدن راه ميان بر بسوي ترقي بود. عامل خارجي هم بر چنين بستري عمل ميكرد. تحولات اجتماعي نميتوان با يك عامل توضيح داد از جمله توضيح حواث تاريخي با نسبت دادن ساديسم به نقش آفرينان آن حواث، درست نيست

اين فيلم كوتاه در اصل،  به همراه چند فيلم ديگر براي يك كانال تلويزيوني ضبط شده است  و هدف طرح مسائل پايه اي مبتلابه جامعه ايران به كوتاهي و به سادگي هرچه بيشتر است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
"عرف سیاسی انسانییت" را از دید گشاد نظرانه اگر بازگشایی میکردید بهتر بود تا دوباره با ادبیات کلیشه ای وکربلا زدنی خشم نهادینه ویاس خود گویی وخود شنوی را با ز تولید ننمایید . عینک شما نمره دوره رفیق ژوزف است اگر برداشتید وتوان دید هنوز میسر بود قبل از نشر نظر کمی فکر کنید و اثر مربوطه را با صدای بلند بخوانید تا کمکی به درک موضوع نماید و دید کیهانیتان را عوض کند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اتفاقا خیلی هم به اصل موضوع ربط دارد ممتها شما بخاطر خصلت تنگ نظرانه خود از درک آن متاسفانه عاجز هستین. آیا نباید با شک و تردید به رهنمود و گفتار کسی که ادعا میکند پارس زبانان نقص ژنیتیک دارند برخورد کرد؟ یا آیا نباید به آموزشهای کسی که در طول فعالیت سیاسی و اجتماعی خود همیشه عامل اختلاف و پراکندگی نیروهای مترقی بوده است با احتیاط برخورد کرد؟ چه چیزی بیش از این به موضوع ربط دارد؟ بحثهای بی مفهوم. کجای موضوع وزیر وزیر گفتن هست؟
لپ مطلب بنده خیلی روشن است. آن اینست که قبل از اینکه به دیگران علوم سیاسی و اجتماعی یاد بدهی خود نخست اساس و پایه همان علوم که در گفتار و اعمال نیک خلاصه شده را رعایت کن............
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
عرف سیاسی انسانیت! این هم از شگردهای ملایان که با چرخش الفاظ وزیر وزبر وطفره رفتن از جواب ساده وصریح به کربلا زدن ، اخر کجای نظرتان به بحث فوق ربط دارد مگر اجباری هست که حتما برای تسکین درد نهفته حرفی بایست پرتاب کرد و در هر فرصتی دردمندی شکست چپ جهان سومی خود را با بیراهه زدنها تسلی داد . درد اور است که راه وروش ملایان ضد امپریالیست را هنوز هم پیگیرید
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای اردبیلی، شما که معتقد هستید فارس زبانان از لحاظ ژنتیک کاستی دارد و بارها عامل اصلی پراکندگی نیروها در سازمانهای مختلف من الجمله راه کارگر و فدرال دموکراتها بوده و هستید بهتر نیست قبل از ابراز تزهای پیچیده و بی مفهوم، خود تان یاد بگیرید به عرف اساسی انسانیت در چهارچوب همکاری و سیاست احترام بگذارید. ؛ثانیا چرا قبل از پخش فیلم در کانال تلویزیونی در سایت ایران گلوبال پخش میکنید مگر اینکه اصلا چنین کانالی وجود خارجی نداشته باشد.
عدم انتشار شده: 
false