گزارش یک ساله از دانشگاه شهرکرد؛ از اعتراض تا بازداشت، احضار و محرومیت از تحصیل

دانشگاه زنده است و آتش جنبش های پیشرو دانشجوئی، زنان و کارگران زیر خاک باقی نخواهد ماند. جمهوری اسلامی بجهت گوهر دینی و تعلقات فرهنگی و سنتی ایرانی ستیزانه اش، تاب تحمل هیچ اندیشه و تشکل غیر خودی را ندارد. تاریخ جنبش های دانشجوئی در دیگر کشورها، هرگز بربریت، سرکوب،آئین کشی، زندان، شکنجه و نسل کشی ای چون جنبش دانشجوئی ایران را تجربه نکرده اند. حکومت اسلامی از آغاز عمر ننگین ش نسل جوان را هدف قرار داد. درهای مراکز تولید اندیشه و سنگر دفاع از آزادی (دانشگاههای کشور) را بست و بهترین ها را گلچین کرده

و در برابر جوخه های اعدام قرار دادند.
روند نامیرنده پاگیری نسل های جدید و گام گذاشتن نیروهای تازه نفس در مسیری که از خون جانباختگان دهه 60 رنگین بود، نشان داد که آرمانها و خواست های جنبش دانشجوئی و جنبش های اجتماعی خاموشی ناپذیرند و نسل کشی دهه 60 توسط شبکه مافیائی روحانیت، و برهبری جانیانی چون خمینی، خامنه ای، رفسنجانی و ... تنها حذف فیزیکی فرزندان ایران بوده و پس از شوک ناشی از قتل عام های دهه 60، نسل تازه نفس آرمانهای پیشینیان جنبش دانشجوئی را پی گرفتند.
گزارش دانشجونیوز "از دانشگاه شهرکرد که همراه با دانشگاه های دیگر از کانون های اعتراضی به سیاست های حکومت ایران بوده،" فریاد دانشگاه و دانشجویان، این پیشقراول جنبش آزادیخواهانه کشور و چشمان باز جامعه به آینده است که می گوید: دانشگاه زنده است و مبارزه ادامه دارد! و بقول نصرت رحمانی:
درظلمت فشرده ی یک شام وهمناک
یک قطره خون ز حنجره ی مرغ شب چکید
خاری برُست بر سر بیراهه ی کویر
شعری به آسیاب دو دندان من لِهید

در نعره های خامشی و مرگ نعره ها
تیغ سکوت دوخت لبان امید را !
اشکی فتاد و شمع فروخفت و ماه مرد
کفتار خورد لاشه ی مردی شهید را

ای قصر های مات! کجا شد حماسه ها؟
سردارِ پیرِ شهرِ طلای سیاه* کو؟
خورشید از چه روی نمایان نمی شود؟
مداح هرزه شاعرِ آن بارگاه**کو؟

برف از درخت کاج فروریخت، سارها
در آبی و کبود افق دور می شدند
سگ پارس کرد، جغد به بیغوله ای گریخت
خفاش ها ز نور شفق کور می شدند!

روبان سرخ دخترکی را گرفت باد
آن را به شاخه های بلند چنار زد
شب دست و پای می زد و افتاد و جان سپرد
در کوچه های شهر منادی هوار زد:
ــ سردار زنده است!...

http://4.bp.blogspot.com/-pj7ox6cM5IA/TcFgo7TMA1I/AAAAAAAAAGA/07n0oqK4dm0/s1600/live.jpg
*****
پنجشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۰

در طول یک سال گذشته فعالین دانشگاه شهرکرد متحمل فشارهای سنگینی از سوی حراست و مقامات قضایی بوده اند.

به گزارش دانشجونیوز، دانشگاه شهرکرد که همراه با دانشگاه های دیگر از کانون های اعتراضی به سیاست های حکومت ایران بوده ،در طول یک سال گذشته با انواع فشارهای امنیتی از قبیل محرومیت های تحصیلی، بازداشت و احضار مواجه بوده است.

در یک سال گذشته بعد از لغو مجوز انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد، فعالیت دانشجویان منتقد از قالب تشکل رسمی خارج شده و در نتیجه بیان تفکرات و اعتراضات خود مجبور به پرداختن هزینه های سنگینی شده اند.

از سویی طرح تجمیع کانون های هنری در دانشگاه شهرکرد نشان دهنده ی تلاش مسئولین برای حذف دانشجویان از فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاه بوده است.

همچنین دانشگاه شهر کرد در سالی که گذشت میزبان اعتراضات و فعالیت های پراکنده ای بوده است که هزینه های سنگینی به فعالین دانشجویی وارد نمود. در همین راستا ایجاد محدودیت و فشار از جانب مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی هم چنان ادامه دارد.

خلاصه ای از اتفاقات یک سال گذشته در چهار جدول زیر که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته به شرح زیر است:

احضار به اطلاعات استان

علی مرادی

60 ساعت بازجویی

 

کوروش بنایی

 

10 ساعت بازجویی

رضا شاکری

 

10 ساعت بازجویی

عماد هاشمی

 

20 ساعت بازجویی

سعید ابوتراب

 

60 ساعت بازجویی

هادی دلبهاری

 

5 ساعت بازجویی

سامان هدایت منفرد

 

10 ساعت بازجویی

عباس پشمی

 

40 ساعت بازجویی

محمد حیدرزاده

 

40 ساعت بازجویی

 

احضار به دادگاه و انتقال به زندان

علی مرادی

یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر

محمد حیدرزاده

یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر

عباس پشمی

یک هفته بازداشت و انتقال به زندان فرخشهر

سعید ابوتراب

2روز بازداشت و انتقال به زندان دستگرد اصفهان

 

احضار به کمیته انضباطی

کوروش بنایی

رضا شاکری

عماد هاشمی

محمد حیدرزاده

آرمان اسعد

مریم ملک شعبان

عباس پشمی

کوروش توانگر

امیر امینی

معین اسدی

فرید شمسی پور

هادی دلبهاری

و چندین دانشجوی دیگر به اتهام شرکت در تجمع صنفی برای غذای سلف که اسامی آن ها در دسترس نبود .

 

احکام صادر شده توسط کمیته انضباطی دانشگاه

کوروش بنایی

1 ترم محرومیت از تحصیل معلق

 

رضا شاکری

1 ترم محرومیت از خوابگاه

 

عماد هاشمی

2 ترم محرومیت از امور رفاهی

 

کوروش توانگر

2 ترم محرومیت از تحصیل معلق

 

فرید شمسی پور

توبیخ کتبی و درج در پرونده ، 2 ترم محرومیت از تحصیل معلق

محمد حیدرزاده

1 ترم محرومیت از تحصیل

 

آرمان اسعد

2 ترم محرومیت از تحصیل ( اجرا نشد )

 

مریم ملک شعبان

3 ترم محرومیت از تحصیل ( اجرا نشد )

 

 

انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و تشکل دموکراسی خواهان دانشگاه شهرکرد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.