بیانه عفوبین الملل علیه اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی و فرهنگی اهوازی

سازمان عفو بین الملل هشدار می دهد که اولین سفر روحانی رئیس جمهور ایران به اهواز باید نشانه ای واضح از تغییر شیوه تعامل ایران با اتنیک ها و پیروان مذاهب باشد، ونه اقدامی باشد درجهت تسکین دردها درحالی که نقض حقوق بشر علیه عربهای اهواز ودیگر جوامع همچنان به قوت خود ادامه دارد.
این سازمان از سخنان روحانی رئیس جمهور ایران در روز 15 ژانويه 2014 در اهواز که بیان کرده است تبعیض علیه جوامع اتنیکی به هیچ وجه پذیرفته نیست، استقبال می کند اما با وجود ضمانت های رسمی وقانونی نسبت به برابری، عفو بین الملل عمیقا نگران است که اعضای جوامع اتنیکی ومذهبی نظیر عربها با قوانین تبعیض گر واقدامات تبعیض گرانه نظیر محدودیت های بی مورد علیه حقوق اجتماعی، فرهنگی، زبانی ومذهبی شان روبرو هستند. به عنوان مثال، جوامع اقلیت ها غالبا دسترسی محدودی به حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نظیر مسکن، آب وبهداشت داشته و با اقداماتی نظیر مصادره زمین واملاک ومحرومیت از اشتغال دربخش های دولتی ونیمه دولتی به واسطه قواعد تبعیض گرانه استخدام روبرو هستند.
سازمان عفوبین الملل تاکنون شمار زیادی حالت های دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، محاکمه های خیلی ناعادلانه زندانیان سیاسی، محکومیت های مرگ واعدام که نسبت زیادی از آن نصیب اقلیت ها شده است، و همچنین محدودیت های تنقل، که همگی علیه عربهای اهواز صورت گرفته است به ثبت رسانده است.
درتاریخ 7 دسامبر 2013 هادی راشدی وهاشم شعبانی نژاد از زندان کارون اهواز به محلی نامعلوم انتقال داده شده اند. عفوبین الملل مطلع است که خانواده های این دو زندانی اخبار ضد ونقیضی درباره محل نگهداری فرزندان خود از مراکز رسمی وزارت اطلاعات ودادگاه انقلاب اهواز وزندان کارون دریافت کرده اند.
به دلیل اعدام مخفیانه چندتن دیگراز اعضای جامعه عرب اهوازی، نگرانی ها نسبت به سرنوشت این دوزندانی عرب افزایش یافته است. درنوامبر 2013، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی وجاسم مقدم پناه پس از آنکه درتاریخ 3 نوامبر اززندان کارون به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند، اعدام شدند.
خانواده های محکومان ازتاریخ دقیق اعدام فرزندان خود چه درروز اعدام وچه درقبل ویابعد ازآن اطلاع پیدا نکردند وتاکنون پیکرهای فرزندان خود را دریافت نکرده اند. چهار عرب دیگر عبدالرحمان حیدریان، طاها حیدریان، عباس حیدریان وعلی شریفی هستند که درژوئن 2012 پس ازآنکه به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بودند اعدام شدند.  خانواده های این چهار عرب اعدام شده نیز تاکنون از محل دفن فرزندان خود اطلاعی دریافت نکرده اند.
اقدام ایران درعدم اطلاع دادن به خانواده های زندانیان نسبت به سرنوشت فرزندان آنها ویا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای اعدام شدگان به خانواده ها ویا امتناع از مطلع ساختن آنها از محل دفن پیکرها وعدم اجازه دادن به خانواده ها نسبت به دسترسی معقول به محل دفن پیکرهای فرزندانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین المللی ایران است.
برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.