اعدامهای مخفیانه زندانیان عرب اهوازی را در ایران متوقف کنید

ما نهادهای امضا کننده این بیانیە، بی خبری خانواده های قربانیان ازسرنوشت نزدیكانشان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده های زندانیان را محكوم می كنیم. نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا نموده است.

نگرانیها از سرنوشت و وضعیت دو زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام كه از روز ١٦ آذر١٣٩٢ از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند بیشتر شده‌ و با توضیحات ضد و نقیضی كه‌ مقامات قضایی به خانواده آنان دادهاند که  حکم اعدام آنها اجرا شده، یا اینكه  آنها برای بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدهاند، باعث سردرگمی خانوادهها شده است.

هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دوساكن رامشیر (خلفیه)، معلم و از موسسین الحوار كه یک سازمان غیردولتی فرهنگی (سال ٢٠١٠ تاسیس شده) هستند. آنها جزء گروه پنج نفرهای هستند كه در شعبه‌ ٢ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شده بودند. سایر اعضای گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند كه همه  به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه‌ نظام و اقدام علیه‌ امنیت ملی به اعدام محكوم شدهاند. پیشتر پنج گزارشگر سازمان ملل متحد بطور علنی از دولت ایران خواسته بودند که اعدام این پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.

در دو سال گذشته‌ حداقل دو بار احكام اعدام فعالان سياسي و فرهنگی عرب در مکانهایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان اجرا شده‌ است. در هر دو مورد اعدامها به صورت گروهی و مخفيانه انجام شده است.  پس از ماهها نگرانی از سرنوشت این زندانیان، مسئولان قضایی یا افراد نزدیک به آنها که تحت عنوان دلال و واسطه کار می کنند، خانواده های قربانیان را از وقوع اعدام مطلع کرده اند.

مقامات قضایی براساس قوانین ایران و به خصوص آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم‌، صلب‌، قطع يا نقص عضو، موظفند ٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، به وکیل فرد محکوم خبر دهند. همچنین فرد محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند. هیچیک از این قوانین، در مورد زندانیان عرب اهوازی اجرا نشده است.

عبدالرحمن حيدريان٬ عباس حيدريان، طاها حيدريان، على شريفى از اهالى منطقه ملاشيه اهواز در ٢٩ خرداد ١٣٩١ از زندان كارون منتقل و در مكانی نامعلوم اعدام شدند. باگذشت بیش از ١٨ ماه ازاعدام آنها تا كنون تنها به‌ یکی از خانواده‌ها خبر اعدام داده شده و هنوز محل دفن پیکرها به هیچیک از خانواده ها اطلاع داده نشده است.

چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحيه) به نامهاي غازى عباسى، عبدالرضا امير خنافره، عبد الامير مجدمى، جاسم مقدم پناه نيز در ١٣ آبان ١٣٩٢ از زندان كارون به مكان نامعلومي انتقال داده شدند. باوجود شواهد قوى و حتى اعلام شفاهى مسئولان زندان مبنى بر اجراى حکم اعدام فعالان شهر شادگان(فلاحیه)، جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضايى از تائید خبراجراى حکم آنها طفره رفته وبا بیان اظهارات ضد و نقيض از تحويل پیکرهای قربانیان ياد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیە، بی خبری خانواده های قربانیان ازسرنوشت نزدیكانشان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده های زندانیان را محكوم می كنیم.  نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا نموده است.

ازهمە نهادهای بین المللی، مدافعین حقوق بشری و جامعه‌ جهانی می خواهیم کە برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدام های مخفیانه فعالان عرب اهوازی از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند. ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کنیم تا با صدور قطعنامەای به اعدام هاي دسته جمعي و مخفيانه گروه‌های اتنیكی و اقلیتهای مذهبی كه‌ در چند ماه‌‌ اخیر در ايران شدت گرفته‌ است، واکنش لازم نشان دهد.

سازمان حقوق بشر ایران

 1. عدالت برای ایران
 2. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
 3. بنیاد عبدالرحمن برومند
 4. گروه‌ حقوق بشر بلوچستان
 5. جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ژنو
 6. کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
 7. سازمان اروپایی - احوازی حقوق بشر
 8. سازمان حقوق بشر اهواز
 9.  مرکز حامیان حقوق بشر
 10. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران
 11. عرصه سوم
 12. اتحاد برای ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.